In het nieuwe schooljaar van Israël zullen slechts de helft van de scholieren naar school gaan

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Het ministerie van Onderwijs heeft in grote lijnen het plan gereed waaruit duidelijk wordt hoe het nieuwe schooljaar er uit zal gaan zien. In het plan staat vermeld dat kleuters en kinderen in de eerste en tweede klas zonder aanpassingen les krijgen, terwijl kinderen vanaf de derde klas en hoger in kleine groepen en op afstand les zullen krijgen.

Volgens het plan zullen kleuters en eerste- en tweede klas scholieren zonder grote aanpassingen in de hun toegewezen klaslokalen regelmatig blijven studeren. Studenten vanaf de derde klas en hoger studeren in groepen van maximaal 18 kinderen. Oudere kinderen zullen overstappen op of alleen afstandsstudies thuis of in een combinatie van leren op school en afstandsonderwijs.

Het plan vereist dat extra schoolpersoneel wordt ingehuurd. Ook zullen docenten moeten worden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen en zullen er voorzieningen moeten worden getroffen voor scholieren die speciale assistentie nodig hebben. Hiermee is een extra bedrag van meer dan vier miljard shekel (1 miljard euro) gemoeid.

Het beperken van lessen tot maximaal 18 studenten vereist meer ruimte en meer personeel. Het ministerie is van plan mensen in dienst te nemen die momenteel werkloos zijn vanwege de viruscrisis en die op zijn minst een bachelordiploma hebben en ervaring hebben met het werken met kinderen. Zelfs gidsen zouden voor sommige functies geschikt kunnen zijn, zeiden ambtenaren van het ministerie.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)