In Israël mogen weer culturele evenementen worden gehouden

Optreden van Idan Reichel. Foto Idan Reichel project

De Israëlische regering is akkoord gegaan met het voorstel om weer culturele evenementen te houden, zij het met beperkingen waarvan de belangrijkste is dat de evenementen buiten moeten worden gehouden en dat er maximaal 500 toeschouwers aanwezig mogen zijn.

Volgens de nieuwe richtlijnen moeten optredens buiten plaatsvinden met een maximum van 500 toeschouwers die in zogenaamde capsules voor 20 personen worden geplaatst.

Volgens het persbericht gelden daarbij de volgende voorwaarden:

1 – Evenementen moeten buiten plaatsvinden en mensen moeten plaatsnemen in capsules van maximaal 20 personen

2 – Capsules moeten worden verdeeld door partities die niet kunnen worden omzeild

3 – Capsules moeten twee meter van elkaar verwijderd zijn

4 – Het publiek moet op stoelen zitten en een lege stoel moet tussen elke niet-verwante persoon worden geplaatst; bodes zullen niet rondlopen; dansen of het naderen van het podium is verboden

5 – Er moet één toilet per 50 mensen zijn en de toiletten moeten minstens één keer per uur worden schoongemaakt

6 – Performers kunnen het publiek niet benaderen

7 – Het podium en het publiek moeten minimaal zes meter van elkaar verwijderd zijn

8 – Kaartverkoop moet online gebeuren en mensen moeten op vooraf bepaalde plaatsen zitten

9 – Deelname aan evenementen zal op voorhand worden ingedeeld en bepaald

10 – Het complex moet minimaal twee bemande ingangen hebben en het personeel moet deze bewaken om verdringing te voorkomen

11 – De zitplaatsen worden gemarkeerd zodat ze indien nodig snel kunnen worden gecontroleerd

12 – Er zal geen pauze zijn

13 – Voedsel kan alleen worden verkocht als afhaalmaaltijden bij vooraf gemaakte bestellingen via telefoon of online; obers zullen het bezorgen om drukte te voorkomen

14 – Handwasstations met zeep en handdoeken, evenals handdesinfecterend middel moeten direct beschikbaar zijn

15 – Het productiepersoneel zal het publiek eraan herinneren de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid in acht te nemen en bewegwijzering zal hetzelfde doen

16 – Elke vorm van optreden kan onder deze richtlijnen plaatsvinden

17 – Relevante apparatuur, zoals microfoons en geluidssets, moet tussen optredens worden gedesinfecteerd

18 – Er moet een commissaris voor coronavirus worden aangesteld om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd

Alle evenementen moeten vooraf worden goedgekeurd door de directeur-generaal van het ministerie van Cultuur en Sport. Voor elk evenement dat om meer dan 500 mensen vraagt, is aanvullende goedkeuring door het ministerie van Volksgezondheid nodig.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)