‘Israël is de vijand van profeet Mohammed’

Screenshot YouTube

Palestijnse leiders en andere Palestijnse functionarissen krijgen er niet genoeg van om te laten blijken hoe kwaad ze zijn nu Israël en de Verenigde Arabische Emiraten diplomatieke betrekkingen zijn aangaan.

Verschillende functionarissen van de Palestijns Autoriteit (PA) dringen aan op een ‘religieuze oorlog’ in de nasleep van het vredesakkoord tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël, ontdekte Palestinian Media Watch.

Zich uitsprekend tegen de overeenkomst, verklaarde Mahmoud Al-Habbash, de Opperste Sharia-rechter van de PA en voorzitter van de Hoge Raad voor de Sharia-gerechtigheid, dat de normalisatie tussen de VAE en Israël “verraad” is. Hij legde daarbij uit dat normalisatie met Israël en of Joden betekent dat “u instemt met natuurlijke relaties met de vijanden van de profeet Mohammed.”

Al-Habbash verklaarde verder dat elke niet-Palestijnse moslim die komt bidden in de Al-Aqsa-moskee via de voorwaarden van het vredesakkoord tussen de VAE en Israël “ongewenst” is en met minachting zal worden onthaald:

Opperste Sharia Rechter en voorzitter van de Hoge Raad voor Sharia Rechtvaardigheid Mahmoud Al-Habbash: “We zullen absoluut het verraad van de [VAE] niet accepteren . Een zandkorrel uit de grond van puur Palestina en uit de grond van de Al-Aqsa-moskee is kostbaarder dan ons bloed en ons leven … Wat er is gebeurd is verraad … Dit is verraad. Niet alleen tegen het Palestijnse volk. Dit is een ontkenning van de erfenis van de profeet Mohammed … Zijn Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee goederen die worden verkocht op de markt van politieke prostitutie? … De VAE hebben Jeruzalem verkocht, hebben Jeruzalem opgegeven en proberen hun verraad op de markt te brengen terwijl ze de deur openen voor de aanbidders om in Jeruzalem te komen bidden … Degene die de Al-Aqsa-moskee wil bezoeken door de poort van Palestina is welkom, en we zullen ons over hem verheugen … Maar wie door de Israëlische poort wil komen is ongewenst, en hij zal niets anders vinden dan de schoenen van de mensen van Jeruzalem en het spuug van de mensen van Jeruzalem in zijn gezicht … Normalisatie is verraad. Normalisatie betekent dat u instemt met natuurlijke relaties met de moordenaars van uw broer en de moordenaars van uw vader. Dat u instemt met natuurlijke relaties met de vijanden van de profeet Mohammed. Dat je instemt met natuurlijke relaties met degenen die willen dat de plaats van Muhammad’s Night Journey verandert in een tempel … We zullen ons blijven verzetten, zelfs als we allemaal zullen worden gedood en afgeslacht. Palestina zal alleen van ons zijn, Jeruzalem zal alleen van ons zijn, en deze bezetting zal voorbijgaan en vertrekken zoals elke bezetting die eraan voorafging. “ [Officiële PA-tv, 15 augustus 2020]

De grootmoefti van de PA ging nog en stap verder dan Al-Habbash en vaardigde een fatwa uit – een religieus edict- die moslims uit de VAE verbiedt om te bidden in de Al-Aqsa-moskee:

PA Grootmoefti en voorzitter Muhammad Hussein van de Palestijnse Opperste Fatwa Raad: “Het is verboden voor een moslim om in een vliegtuig van de Verenigde Arabische Emiraten vanuit de Verenigde Arabische Emiraten aan te komen op de luchthaven van Lod, die ze tegenwoordig Ben Gurion Airport noemen, om te komen bidden bij de Al-Aqsa-moskee. Dit is valse marketing in termen van religieuze wetgeving, juridisch vals, religieus beledigend. “ [Officiële PA-tv, 15 augustus 2020]

De secretaris van het uitvoerend comité van de PLO, Saeb Erekat, verklaarde dat de “normalisatie van de VAE met Israël een prijs is voor de misdaden van de bezetting” en voegde eraan toe dat de PA / PLO “er niet mee akkoord gaat dat ze ons met een vergiftigd mes in de rug steken en ons vertellen dat dit voor ons een voordeel is.” [Officieel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , 16 augustus 2020]

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)