Rabbijn Adin Even Israel Steinsaltz overleden

Adin Even Yisrael Steinsaltz זצ”ל . Foto via Steinsaltz Center

Rabbi Adin Even Yisrael Steinsaltz, wiens vertaling en baanbrekend commentaar van de hele Babylonische Talmoed en Bijbel alom werd geprezen omdat hij de oude Joodse teksten benaderbaar maakte, stierf vrijdag op 83-jarige leeftijd.

Rabbi Steinsaltz werd in 1937 in Jeruzalem geboren. Na zijn afstuderen in scheikunde en natuurkunde aan de Hebreeuwse Universiteit, begon hij zijn carrière als onderwijzer en werkte hij als schoolhoofd in Jeruzalem en schreef een groot aantal gevarieerde Joodse boeken.

In 1965 richtte hij samen met de regering van Israël het Israel Institute for Talmudic Publications op, later het Steinsaltz Center, dat zijn levenswerk werd – het jodendom en het erfgoed van Israël toegankelijk maken, de Babylonische Talmoed vertalen en uitleggen aan de hele wereld, een werk wat 45 jaar in beslag nam.

Rabbi Steinsaltz wordt beschouwd als een van de grootste, belangrijkste joodse religieuze commentatoren en denkers van onze tijd. Zijn geschriften en filosofische werken zijn vertaald in 60 talen, ten voordele van miljoenen mensen van over de wereld.

Daarnaast schreef hij ongeveer 60 boeken over verschillende onderwerpen, waaronder gidsen voor en commentaren op de Talmoed, de Thora, Joodse mystiek, chassidisme, Joodse filosofie en meer. Een van de meest bekende en belangrijke projecten van de Rabbi was de Steinsaltz-Talmud: een vertaling uit het originele Aramees, naast een geannoteerde uitleg voor alle 2711 pagina’s van de Babylonische Talmoed.

Vier jaar geleden beëindigde de Rabbi zijn commentaar op de Torah (de Pentateuch), evenals op de geschriften van de profeten Jeremia, Jesaja en Ezechiël, en op het boek Psalmen.

In de afgelopen jaren voltooide hij het volledige commentaar van het Tenach, zowel in het Engels als in het Hebreeuws, terwijl zijn commentaar op de zes boeken van Misjna in de komende maanden gepubliceerd zal worden. Zijn werk leverde hem erkenning en lof op in Israël en de rest van de wereld. Het tijdschrift Time noemde hem een ​​”once-in-a-millennium geleerde”, terwijl de lange lijst van onderscheidingen en graden die hij ontving o.a. de Israël prijs voor Joodse Studies in 1988, de President’s Medal in 2012, de Yakir Yerushalayim (Geliefde van Jeruzalem) medaille in 2017 en eredoctoraten van Bar Ilan University, Ben Gurion University en Yeshiva University in New York, naast andere onderscheidingen, omvatte.

Het US Library of Congress maakte onlangs de aanvaarding in haar catalogus van een Engelse vertaling van een omvangrijk werk over het Steinsaltz Center en zijn werk bekend.

Het Steinsaltz Center in Jeruzalem heeft gediend als een overkoepelende organisatie, die de verschillende activiteiten en initiatieven van de Rabbi coördineerde – en dat zal het blijven doen in zijn herinnering. De organisatie omvat een uitgeverij van boeken en werkt aan het oprichten van onderwijsinstellingen en het promoten van informele onderwijsprojecten. Het centrum blijft toegewijd aan het promoten van de visie van de Rabbi om Joodse lessen en Joodse cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.

Rabbijn Steinsaltz is vanmiddag om 14.00 uur op de Olijfberg in beperkte kring, vanwege de coronavirus beperkingen, begraven.

President Rivlin zei in een verklaring te rouwen om het overlijden van Rabbi Adin Even Israel Steinsaltz זצ”ל. “Onze harten betreuren het overlijden van Rabbi Adin Even Israel Steinsaltz זצ”ל. Hij was een man met grote spirituele moed, diepe kennis en diepgaande gedachten die de Talmoed naar Am Yisra’el (het Volk Israël) bracht in duidelijk en toegankelijk Hebreeuws en Engels, als een hedendaagse Rasji. Het unieke pad van Rabbi Steinsaltz was er een gewijd aan Torat Yisra’el en aan Am Yisra’el. Mijn condoleances gaan uit aan zijn vele studenten en aan zijn dierbare familie. Moge zijn herinnering een zegen zijn. יהי זכרו ברוך.”

Premier Netanyahu zei in een verklaring op de dood van Rabbijn Steinsaltz:“Vanuit het diepst van mijn hart betreur ik het overlijden van Rabbi Adin Steinsaltz, wiens kennis enorm was, een Thora-genie en een man met een voorbeeldige geest. Terwijl ik dichtbij Rabbi Steinsaltz opgroeide in het Jeruzalem van mijn jeugd, had ik het voorrecht om hem pas jaren later te leren kennen. Ik ontmoette hem verschillende keren bij hem thuis en ik hoorde zijn fascinerende lessen die mij altijd kennis bijbrachten. Dit waren geen lessen in de conventionele zin, maar spiritueel opbeurende gesprekken die de hele wereld omvatten – Tenach, de wijsheid van onze wijzen, geschiedenis, filosofie, cultuur, taalkunde enz. Ik las ook zijn boeken die doordrongen waren van wijsheid, kennis, contemplatie en geloof. Rabbi Steinsaltz was een uitstekend voorbeeld van de volhardende jood. Hij stak onophoudelijk moeite in zijn commentaren, vooral zijn uitleg van de Talmoed die de studie van gemara in een duidelijke en begrijpelijke taal voor het grote publiek toegankelijk maakte. Zijn belangrijke werken zullen generaties lang standhouden t de basis van het joodse erfgoed, als een eeuwige vlam in zijn geheugen. Rabbi Steinsaltz ‘liefde voor Israël werd sterk beïnvloed door zijn nabijheid tot de Lubavitcher Rebbe en Chabad. De uitzonderlijke persoonlijkheid van de Rebbe maakte een sterke indruk op hem, net als mij overkwam tijdens mijn ontmoetingen met hem. Naar mijn mening zag ik in beiden – de Lubavitcher Rebbe en zijn student, Rabbi Steinsaltz – hetzelfde grote licht van liefde voor de mensheid en liefde voor het Joodse volk. Ik stuur mijn diepste medeleven aan de familie Steinsaltz en de studenten van de Rabbi in Israël en over de hele wereld. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!