Schoolboeken in de VAE prijzen Abraham Akkoorden en samenwerking

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Uit een bericht van IMPACT-se-rapport blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten al begonnen zijn met het vermelden van de recente overeenkomst tussen de VAE en Israël in het curriculum en de leerboeken van de 2020 Islamic Studies. De leerboeken prijzen de ‘Abraham Akkoorden’ en het belang van vredesinitiatieven.

“Het is opvallend dat slechts twee weken na de aankondiging van de overeenkomst een leerboek over het verdrag tussen de VAE en Israël op de tafels van schoolkinderen in de Emiraten ligt”, aldus Marcus Sheff, CEO van IMPACT-se.

In het hoofdstuk over de overeenkomst tussen de VAE en Israël wordt gesteld dat de “historische overeenkomst voortkomt uit de waarden van onze ware islamitische religie die streeft naar het creëren en bouwen van bruggen van samenwerking”.

Samen met het lesplan krijgen de studenten de taak om een ​​presentatie te maken waarin het belang van het vredesinitiatief en de specifieke rol van hun land bij het bereiken van vrede centraal staan.

“Het verdrag wordt niet alleen als een feit in het leerboek gepresenteerd. Studenten krijgen de religieuze, ethische en nationale redenen voorgelegd om de overeenkomst te steunen en kritisch te denken bij het voltooien van een oefening over het belang van het stichten van vrede,” voegde Sheff eraan toe.

Volgens het rapport is het morele onderwijscurriculum een ​​poging van de VAE geweest om te streven naar modernisering en nationale ontwikkeling.

“Het curriculum voor morele educatie is ambitieus en het toont de aanzienlijke inspanning en motivatie van de VAE om een ​​meer holistisch curriculum te bieden dat zich richt op zowel persoonlijke ontwikkeling als traditionele vakken”, stelt het rapport.

“Bovendien geeft het Moral Education-initiatief aan dat de VAE zijn economische en technologische vooruitgang koppelt aan een breder moderniseringsproces, dat wil zeggen dat vooruitgang samengaat met moderne en mondiale waarden, en moraal. Het weerspiegelt ook de nationale strategische ambitie van de VAE om sociale cohesie te verzekeren in een etnisch en cultureel gemengde samenleving.”

“Het is duidelijk dat de burgers van een land dat vrede, conflictoplossing en de acceptatie van de ‘ander’ op school onderwijst, eerder vredesverdragen zullen omarmen die zijn ondertekend door hun leiders,” concludeerde Sheff.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)