EU-financiering aan Palestijnse NGO’s zaait verdeeldheid, bevordert antisemitisme en helpt terreurclubs

Door Nederland betaalde terrorist Samer Arbid.(omcirkeld) die de 17 jarige Rhina Shnerb vermoorde. Foto NGO Monitor

Op 30 juni 2020 heeft de Europese Commissie haar Financial Transparency System (FTS) bijgewerkt met details over subsidies aan niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die in 2019 zijn goedgekeurd. 

Uit de analyse van deze informatie door NGO Monitor blijkt dat de EU in 2019, 32 subsidies goedkeurde voor een totaalbedrag van 30,1 miljoen euro voor projecten die onder “Palestina” worden vermeld en nog eens 9 subsidies van in totaal 3,3 miljoen euro heeft goedgekeurd voor projecten die worden vermeld onder “Israël” waarbij Israëlische NGO’s en mensenrechten organisaties betrokken zijn.

NGO Monitor ontdekte opnieuw dat het voor de EU geen enkel probleem is om Palestijnse organisaties die banden hebben met terreurgroepen rijkelijk van geld te blijven voorzien, waarbij het niet uitmaakt voor de EU bazen dat deze terreur groepen onschuldige Israëliërs/ Joden vermoordt.

Ten minste 3 subsidies van in totaal 5,8 miljoen euro zijn gegeven aan NGO’s die banden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een door de EU op de terreurlijst geplaatste extreemlinkse terroristische groepering. Dit komt minimaal bovenop de 31,2 miljoen euro die de EU in 2011-2018 heeft goedgekeurd voor NGO’s die banden hebben met het PFLP. (Zie het rapport van de NGO Monitor “EU-financiering aan aan terrorisme gekoppelde Palestijnse NGO’s sinds 2011“.)

Zo organiseert een begunstigde uit 2019, Red Crescent Society for the Gaza Strip (RCS4GS), regelmatig door PFLP georganiseerde evenementen die worden bijgewoond door gewapende activisten van het PFLP.

Zeven subsidies van in totaal 11,8 miljoen euro voor projecten in Jeruzalem; sommige houden duidelijk verband met de sterk gepolitiseerde “strategische EU benadering“, namelijk de “dringende noodzaak om de Palestijnse identiteit van Oost-Jeruzalem te behouden”. Eén subsidie ​​is bedoeld om “islamitische en christelijke Waqf religieuze en culturele erfgoed eigenschappen te beschermen tegen Israëlische schendingen en bedreigingen.” Het project wordt uitgevoerd door drie partners, waaronder PalVision, een organisatie waarvan de talrijke bestuursleden en medewerkers geweld verheerlijken, terroristen eren en de BDS steunen.

Zeven subsidies van in totaal 5,6 miljoen euo gingen naar organisaties die beweren vrede te bevorderen of mensenrechten te beschermen. De Palestijnse NGO’s met dergelijke subsidies promoten hatelijke antisemitische complottheorieën en / of verheerlijken terreur. Het Land Research Center (LRC) en Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ) zijn bijvoorbeeld ontvangers van een subsidie ​​van 700.000 euro voor de “Beoordeling van de belemmeringen vóór de tweestatenoplossing.” LRC publiceert hatelijke complottheorieën in haar materialen. In 2016 publiceerde LRC een verklaring met de kop ‘Balfour-verklaring … en de voortdurende samenzwering‘, waarin wordt verklaard dat de verklaring ‘een giftige dolk in Palestina heeft geplaatst‘ die tot doel heeft de opmars van de Arabische natie te beperken en het oosten van het westen los te koppelen.

Ten minste 3 subsidies van in totaal 1 miljoen euro zijn bedoeld om de Israëlische democratie rechtstreeks te beïnvloeden. De EU steunt sterk gepolitiseerde NGO’s om de Israëlische publieke houding ten opzichte van het conflict te beïnvloeden, om te lobbyen bij overheidsfunctionarissen en om in te grijpen in het rechtsstelsel. In 2019 waren bijvoorbeeld de Association for Civil Rights in Israel (ACRI), Human Rights Defenders Fund (HRDF) en Movement for Freedom of Information ontvangers van de door de EU gefinancierde subsidie ​​”Democratizing Israeli democracy: accountable, transparent, inclusive and participatory bestuur en respect voor mensenrechten in Israël.

“De beoogde begunstigden van EU-financiering aan Israëlische NGO’s voor mensenrechten projecten zijn voornamelijk Palestijnen (5 van de 9 subsidies, in totaal 1,87 miljoen euro). Op enkele uitzonderingen na, heeft de EU in 2019 geen middelen verstrekt om mensenrechtenkwesties aan te pakken die Israëlische burgers treffen.

De overgrote meerderheid van de financiering aan organisaties die claimen de mensenrechten te bevorderen, is bestemd voor politieke initiatieven die verband houden met het Israëlisch-Palestijnse conflict (6 van de 9 subsidies, in totaal 2,47 miljoen euro). Dit geeft aan dat de EU haar betrokkenheid bij de mensenrechten in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza strikt bekijkt door het filter van het conflict, en niet door een objectieve beoordeling van een breed scala aan mensenrechten uitdagingen.

Veel van de NGO-begunstigden van de EU hebben in 2019 herhaaldelijk financiering ontvangen voor soortgelijke projecten, wat opnieuw de gesloten kring van financiers en ontvangers illustreert.   

Het gehele rapport met alle details is hier te vinden en ook hier.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)