Verrassende uitkomst peiling : 79% van de Saoediërs wil ‘normalisering’ met Israël

Screenshot Channel 13 nieuws

Een nieuwe peiling uitgevoerd door een Arabisch-Amerikaanse enquêteur heeft aangetoond dat de meerderheid van de bevolking van Saoedi-Arabië steeds ontvankelijker wordt voor “normalisering” van de betrekkingen met Israël. Daarnaast blijken ook in andere Arabische landen ruime meerderheden te zijn voor normalisatie met Israël.

Dit blijkt uit een recente peiling die in juli dit jaar werd uitgevoerd door het Amerikaanse-Arabische bedrijf Zogby Research.

Het project onderzocht de mening van 3600 Arabische inwoners van 5 landen en gebieden: Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Palestijnse Autoriteit.

De resultaten werden afgelopen weekend vrijgegeven maar waren deze zomer al bekend en werden besproken onder Arabische en Israëlische functionarissen in de regio voordat de VAE, Bahrein en Israël hun beslissing namen om de Abraham-akkoorden te ondertekenen, de eerste Arabisch-Israëlische vredesverdragen in meer dan een kwart eeuw.

De resultaten worden echter nog maar net vrijgegeven voor het publiek via o.a. AllArabnews.

“Negen op de 10 Arabische respondenten in de onderzochte landen vinden de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict heel belangrijk, met ongeveer driekwart in Egypte (79%), Saoedi-Arabië (75%) en de VAE (72%) die zeggen dat dit het geval is” zei Zogby.

Opmerkelijk hoge aantallen mensen in vier belangrijke Arabische landen zeiden dat ze “zeer” of op zijn minst “enigszins vertrouwd” waren met de contouren van het vredesplan van Trump.

  • Saoedi-Arabië – 74%
  • VAE – 79%
  • Jordanië – 82%
  • Egypte – 69%

Uit de peiling bleek dat een grote meerderheid van Saoediërs en andere Arabieren gelooft dat vredesakkoorden tussen Israël en verschillende Arabische staten slechts een kwestie van tijd zijn.

“Hoe waarschijnlijk is het op dit moment dat sommige Arabische staten genormaliseerde betrekkingen met Israël zullen ontwikkelen, zelfs zonder vrede tussen Israël en de Palestijnen?”, vroeg Zogby.

  • 71% van de Saoediërs zei dat het waarschijnlijk is
  • Dat gold ook voor 75% van Emiratis
  • 75% van de Jordaniërs
  • 69% van de Egyptenaren

Zogby vroeg: “Hoe wenselijk is het naar uw mening dat sommige Arabische staten genormaliseerde betrekkingen met Israël ontwikkelen, zelfs zonder vrede tussen Israël en de Palestijnen?”

Volledig zeiden 4-op-10 Saoediërs (41%) eraan toevoegend dat ze het wenselijk vinden dat Arabische staten doorgaan en vrede sluiten met Israël, zelfs als de Palestijnen er niet klaar voor zijn.

Nog voor de ondertekening van de ‘Abraham Akkoorden’ vertelde 56% van de Arabieren in de VAE het Zogby-team dat ze de normalisatie met Israël steunden in de aanloop naar een Palestijnse vredesovereenkomst.

Verbazingwekkend genoeg zeiden ongeveer 8 op de 10 Saoediërs (79%) dat ze volledige vrede en normalisatie van de relaties zouden steunen als Israël de voorwaarden van het Saoedische vredesinitiatief zou accepteren, wat later bekend werd als het “Arab Peace Initiative” (API).

Daarentegen gelooft slechts 41% van de Jordaniërs dat het wenselijk zou zijn dat meer Arabische staten vrede sluiten met Israël voordat het Palestijnse conflict is opgelost. Jordanië sloot in 1994 vrede met Israël.

Evenzo, ondanks de ondertekening van de Camp David-akkoorden met Israël in 1979, gelooft slechts 42% van de Egyptenaren dat het een goed idee zou zijn voor andere Arabische staten om vrede te sluiten vóór de Palestijnen.

De opiniepeiling vond onder de Arabieren in deze vier landen veel pessimisme over het vooruitzicht van een Israëlisch-Palestijnse vredesovereenkomst in de komende vijf jaar.

Jordaniërs zijn het minst optimistisch. Slechts 53% zei dat vrede waarschijnlijk is. Ongeveer tweederde van de Egyptenaren (68%) en Saoediërs(67%) – evenals driekwart van de Emiratis (76%) – is het erover eens dat een dergelijke deal onwaarschijnlijk is.

“De meerderheid van alle Arabische respondenten is van mening dat de voorwaarden van het Arabische vredesinitiatief nog steeds relevant zijn, waaronder 78% van de emiraten, 69% van de Saoediërs, 68% van de Egyptenaren en 53% van de Jordaniërs”, aldus zijn rapport.

Het hele rapport kunt u via deze link lezen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)