De Nederlandse Protestantse kerken erkennen schuld tijdens de Shoah in Nederland

Screenshot video

Nadat eerder op 9 november tijdens de herdenking van de Kristalnacht in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam, René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, toegaf dat de Protestantse kerk heeft bijgedragen aan een antisemitisch klimaat, hebben twee kleinere Nederlands Hervormde kerkgenootschappen, op 15 november, deelgenomen aan een schuldbekentenis.

René de Reuver had eerder o.a. gezegd: “De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen.”

Op 15 november hebben een aantal kleinere Hervormde Gemeenten deelgenomen aan een schuldbekentenis.

Dit waren de christelijk gereformeerde kerken, de herstelde hervormde kerk,
The Free Reformed Churches (pastors op persoonlijke titel) en de Hervormde Alliantie in de PKN (predikanten op persoonlijke titel).

De tekst die daarbij werd uitgesproken luidde:

Gebaseerd op onze verbinding met de kerk van vroeger, en gebaseerd op de erkenning dat we onze stem niet te lang hebben laten horen, bekennen we met schaamte onze nalatigheid jegens de joodse gemeenschap en anderen die door de kerken onrecht zijn aangedaan voor, tijdens en in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We erkennen dat onze nalatigheid de mensen betrof aan wie een blijvende speciale positie in de geschiedenis van Gods redding is toevertrouwd.

We zijn nalatig geweest toen het antisemitisme groeide in het vooroorlogse Europa en we hebben onze stem er niet tegen verheven.

We zijn nalatig geweest toen er tijdens de bezetting steeds meer anti-joodse maatregelen werden genomen en we zwegen.

We zijn nalatig geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden gearresteerd en weggevoerd en dat hebben we laten gebeuren.

We zijn nalatig geweest toen opgejaagde joodse medeburgers bij ons onderdak zochten en we hielden onze huizen voor hen gesloten.

We zijn nalatig geweest toen we ervoor kozen om minder krachtig te protesteren tegen de vervolging van de Joden om onze eigen gemeenteleden van Joodse afkomst te beschermen.

We zijn nalatig geweest toen de realiteit van de vernietigingskampen aan het licht kwam en we hebben dat onrecht niet aan de kaak gesteld.

We zijn nalatig geweest toen Joodse medeburgers terugkeerden uit de kampen en onderduik en hun rechtmatige eigendom terugeisten, en we luisterden niet naar hen en erkenden hun rechten niet.

We zijn nalatig geweest toen Joodse gezinnen hun onderduikende kinderen kwamen ophalen tijdens de oorlog en we wilden ze hun kinderen niet meer geven.

Het is met schaamte dat we onze nalatigheid erkennen. Tegelijkertijd erkennen we met dankbaarheid de moed van degenen onder ons die wel degelijk hun stem verhieven en tegen onrecht vochten.

We herinneren ons degenen die de moed hadden om joodse medeburgers bescherming te bieden en hun joods zijn in de onderduik te respecteren. We herinneren ons respectvol hun moed.

Wij danken met dank aan degenen die na de oorlog de Joodse onderduikers aan hun Joodse families hebben toevertrouwd. We erkennen dat velen die moed en respect ontbraken.

Het belijden van nalatigheid impliceert de vastberadenheid dat wij, die niet anders of beter zijn dan de generaties die ons voorafgingen, verplicht zijn om te leren van wat we nu als onwaar omschrijven.

Ons gebed is dat God ons onze tekortkomingen mag vergeven, onze schuld mag verzoenen en ons hart mag vernieuwen. Moge Gods Geest ons verlichten om moedig het kwaad te weerstaan ​​in onze tijd, waar het zich manifesteert in antisemitisme en xenofobie, opdat we niet opnieuw nalatig zijn.

Luister hier naar de toespraken en de reacties van de twee politici die getuige waren van de ceremonie: https://soundcloud.com/israelinnederland/il-in-nl-21-november-2020-belijdenis-van-schuld-gereformeerde-kerken-in-ambassde 

De video van de bijeenkomst kunt u via deze link bekijken.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)