EU hulp aan Palestijnen wordt mogelijk gebruikt voor salaris terroristen

Mahmoud Abbas (l)

In mei 2020 verklaarde de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, dat de PA en de PLO zich niet langer gebonden achten door de overeenkomsten die met Israël zijn ondertekend. Bij de uitvoering van dit besluit heeft de PA geweigerd belastinggelden te accepteren die Israël int en overmaakt aan de PA. Deze fondsen voorzien in de helft van het jaarlijkse budget van de PA. De eenzijdige beslissing om de belastinginkomsten te weigeren heeft de PA opnieuw in een zelfgemaakte financiële crisis gedompeld. Om de gevolgen van het besluit het hoofd te bieden, besloot de PA de salarissen van al haar ambtenaren met 50% te verlagen.

En dan komt de EU om de hoek kijken en besluit het Palestijnse leiderschap een handje te helpen.

Sinds begin 2020 heeft de Europese Unie de PA honderden miljoenen euro’s aan hulp verstrekt. Van die hulp werd meer dan 90 miljoen euro gegeven aan de PA, wat volgens EU-persverklaringen was bedoeld voor de betaling van salarissen aan “ambtenaren, voornamelijk in de gezondheids- en onderwijssector op de Westelijke Jordaanoever”, wij weten dat zeker voegde de EU in de persverklaringen toe.

Palestinian Media Watch zegt dat “aangezien de EU-hulp niet is verlaagd, maar de salarissen van PA-leraren wel (50% lager), de hulp vatbaar kan zijn voor manipulatie door de PA en dat ze deze voor elk doel kunnen gebruiken. Bovendien heeft de PA volgens PMW verschillende ex-terroristen in dienst in verschillende functies binnen de PA, die 10 jaar of langer in de gevangenis hebben gezeten, en die echter wel een volledig salaris ontvangen.

In maart beantwoordde de EU een schriftelijke vraag van Europees parlementslid Carmen Avram, waarin zij het proces van hulpverlening toelichtten.

“De Palestijnse Autoriteit stelt een lijst van in aanmerking komende begunstigden ter beschikking, die door onafhankelijke controleurs die door de EU zijn gecontracteerd, wordt gecontroleerd aan de hand van een lijst van subsidie scriteria, evenals een tweede controle van personen die worden beschouwd als geassocieerd met terroristische organisaties of activiteiten. Er worden geen betalingen gedaan aan begunstigden die binnen deze categorieën vallen, ”antwoordde de EU toen.

De vraag is echter “Als de EU-steun specifiek bedoeld is voor de betaling van de salarissen van de leraren, waarom krijgen ze dan niet de 50% van hun salaris die alle PA-werknemers ontvangen PLUS het evenredige extra bedrag van de EU-steun?”

Palestinian Media Watch komt met het volgende voorbeeld om dit uit te leggen. 

De PA heeft alleen inkomsten om een totaal aan de leraren een bedrag aan salarissen van tot 300.000 Shekel (€ 75.000) te dekken. Het maandelijkse tekort van 100.000 Shekel (€ 25.000), wordt gefinancierd door de EU-hulp. 

Aangezien de PA de EU-steun schijnbaar niet gebruikt om de salarissen van de terroristen te financieren, moet de PA haar eigen middelen gebruiken om dit te doen. Van de eigen 300.000 Shekels van de PA wordt 200.000 Shekel (€ 50.000) maandelijks betaald aan de terroristen, terwijl de salarissen van de leraren, slechts gedeeltelijk door de PA en gedeeltelijk door de EU worden betaald.

Tijdens deze periode van financiële beperkingen heeft de PA salarissen aan terroristen betaald. Aangezien de EU-steun om PA-salarissen te betalen niet is gedaald, maar de PA minder maandelijkse salarissen betaalt aan haar legitieme werknemers, is het percentage van de EU-steun dat nu fungibel is, zelfs hoger dan in normale omstandigheden.

Bovendien, zoals eerder onthuld door Palestinian Media Watch , lijkt de PA te hebben geleerd van de internationale kritiek op het betalen van salarissen aan terroristen, en heeft daar iets op gevonden.

Deze terroristen worden zogenaamd in dienst genomen bij de veiligheidstroepen van de PA of in zogenaamd speciaal voor hen gecreëerde banen.

Hoewel de EU beweert alle ontvangers van de EU-hulp te hebben doorgelicht, heeft de EU in werkelijkheid geen idee wie de ontvangers van hun fondsen zijn. Er is geen systeem waartoe de EU toegang heeft waarin men zou kunnen controleren of een specifieke PA-medewerker ooit is veroordeeld voor het plegen van een terreurmisdrijf. Het enige dergelijke systeem bestaat in de Israëlische militaire rechtbanken voor Judea en Samaria en dat systeem is niet toegankelijk voor de EU.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)