Groot succes vertraagd vaccinaties in Israël

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Het grote succes van Israëls vaccinatie programma kent ook een keerzijde. Er blijven te weinig vaccinaties over en men wil niet het risico lopen dat al gevaccineerden hun tweede vaccinatie niet op tijd zullen krijgen. Daarnaast is duidelijk geworden waarom Pfizer prioriteit aan Israël geeft.

Door de vaccinatiepush van gemiddeld 150.000 vaccinaties per dag met het anti coronavaccin van Pfizer, hebben op het moment van schrijven al 1.200.000 mensen in Israël hun eerste vaccinatie ontvangen.

Zo een 45% van de bevolking ouder dan 60 jaar is ingeënt, als ook zo goed als al het medisch personeel. Een ongekend succes.

Het heeft echter ook een keerzijde: doordat leveranties niet in de pass lopen met de snelheid van vaccineren dreigt er een tekort te ontstaan. Omdat men het risico niet wil lopen dat mensen hun tweede vaccinatie niet kunnen krijgen is besloten in de loop van deze week het vaccineren te vertragen en in sommige gevallen zoals in ziekenhuizen, te stoppen.

Iedereen die een afspraak had voor de tweede helft van deze maand zal worden geïnformeerd dat die afspraak twee weken wordt uitgesteld.

Ook is duidelijk geworden waarom Pfizer prioriteit geeft aan Israël.

Israël heeft vier gezondheids organisaties, vergelijkbaar met de ziekenfondsen die vroeger in Nederland bestonden en eigenlijk in de basis een kopie daarvan.

In iedere wijk van iedere stad of dorp in Israël is wel een kantoor van een van deze ziekenfondsen te vinden, bemand door artsen en verplegend personeel.

De meest kritieke soorten zorg worden gratis aan de burgers verleend, waaronder huisarts, dringende ziekenhuisopname, laboratoriumwerk en vaccinatie.

Ook wordt van iedereen al jarenlang in de computersystemen van deze ziekenfondsen zijn of haar medische situatie bijgehouden, zodat men, indien nodig onmiddellijk de gezondheidshistorie kan zien en weet wie wel en wie niet tot een bepaalde risicogroep behoort.

De ziekenfondsen zijn erop gericht ervoor te zorgen dat hun cliënten voor zichzelf zorgen en niet alleen hen genezen nadat ze ziek zijn. Sommige gezondheidsdeskundigen suggereerden dat juist dat een van de redenen is dat het sterftecijfer door het coronavirus in Israël lager is dan in andere landen, omdat er minder onbehandelde en niet-gediagnosticeerde chronische ziekten in het land zijn.

Ook maken ziekenfondsen gebruik van voorspellende modellen, geavanceerde big data-analyse en kunstmatige intelligentie om patiënten te identificeren voordat ze ziek worden en om hen preventieve zorg te bieden.

Pfizer begreep al snel dat Israël niet alleen vaccineert, maar ook controleert of mensen bijwerkingen hebben en besefte dat Israël een internationale experimentele arena kan worden met snelle en effectieve vaccinatie van het publiek.

Al dit plus het feit dat Israël een relatief klein land is, is voor Pfizer een reden prioriteit aan Israël te geven omdat men kan evalueren of er bijwerkingen zijn. Indien mensen na vaccinatie overlijden is bekend of de patiënt in kwestie een onderliggende ziekte had.

Ook de snelheid waarmee Israël de logistiek heeft opgezet mag niet onvermeld blijven. Dit heeft te maken doordat het land gewend is aan nood situaties en weet hoe in tijden van nood te handelen.

Reden dus voor Pfizer om Israël niet achteraan de rij te laten aansluiten maar juist vooraan te laten staan bij de levering van nieuwe ladingen vaccins.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!