Nieuwe peiling: ‘57% van de Israëliërs denkt dat de democratie in gevaar is; vertrouwen in politici is weg’

President Rivlin bekijkt de peiling. Foto Koby Gideon (GPO)

Nu Israël op 23 maart voor de vierde keer in twee jaar verkiezingen houdt is de jaarlijkse Democracy Index-peiling van het Israel Democracy Institute (IDI) natuurlijk extra interessant. Het blijkt dat wat velen in Israël ook denken, inderdaad juist is, er is geen enkel vertrouwen meer in de politici en het politieke systeem en, nog verontrustender, 57% van de Israëlische denkt dat de democratie in gevaar is.

Verontrustend is dat uit de Israeli Democracy Index 2020 blijkt dat het vertrouwen van het publiek in alle openbare instellingen op een dieptepunt is gekomen, maar ook dat er sprake is van een grote erosie van het gevoel van sociale solidariteit onder de bevolking.

Bij het in ontvangst nemen van het jaarlijkse rapport zei president Rivlin: “De afgelopen twee jaar, die als een eindeloze verkiezingscampagne waren, hebben het vertrouwen van de burgers in staatsinstellingen van overheid en recht drastisch uitgehold. Er zijn er die ervoor kiezen om de politie aan te vallen en er zijn er die ervoor kiezen om de rechterlijke macht neer te slaan er zijn er die boos zijn op mij als president, maar onderaan de lijst, in deze enquête die hier vandaag werd gepresenteerd, staat het publieke vertrouwen in staatsinstellingen zoals de Knesset en de politieke partijen. Dit is de vierde keer in twee jaar dat de regering gevallen is en het volk van Israël wordt opgeroepen naar de stembus te gaan. Het lijkt erop dat er in de uitputtingsoorlog die door gekozen functionarissen met het publiek wordt gevoerd geen winnaars zijn. Er is alleen burn-out en wanhoop.

Eerst de percentages van de peiling onder de Joodse Israëliërs, daarna de percentages van Arabische Israëliërs.

IDF

De IDF is nog steeds het instituut wat het meest door het Joodse publiek wordt vertrouwd alhoewel zich ook daar een dalng voordoet, van 90% in 2019 naar 81% in oktober 2020.

President

Na de IDF komt de president van Israël als het om het vertrouwen van het publiek gaat. Maar ook daar is een daling te zien, van 71% in 2019 naar 63% in juni 2020 en vervolgens 56% in oktober van het afgelopen jaar.

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof wordt nog vertrouwd door 42% van de Joodse Israëliers, tegen 52% in juni 2020.

Politie

Het vertrouwen in de politie liet een daling van vertrouwen zien van 44% naar 41% tussen Juni en oktober 2020.

Pers en media

Nog slechts 32% van de Joodse Israëliërs heeft nog vertrouwen in de pers en media, iets lager dan de een derde van de respondenten die in juni juni zeiden dat ze vertrouwen in de media en pers hadden.

Maar dan komt het meest verontrustende, nu er op 23 maart weer verkiezingen zijn.

Onderaan de lijst staat de regering, waarin slechts een kwart van de Joodse Israëlis nog vertrouwen had in oktober vertrouwen, vergeleken met nog 29% in juni, terwijl de Knesset leden nog slechts wordt vertrouwd door 21,5% van de joodse burgers, een scherpe daling ten opzichte van de 32% die in juni werd opgetekend.

Politieke partijen mogen zich ondanks hun mooie praatjes en beloften zorgen maken: slechts 14% van de Joodse Israëliër vertrouwde hen nog in oktober, tegen 17% in juni.

En hoe zit het dan onder de Arabische Israëliërs?

Onder de Arabische Israëliërs was het Hooggerechtshof de meest vertrouwde instelling, waarvan 42% in oktober zei die instelling te vertrouwen, maar in de regering heeft slechts 14% nog vertrouwen. In juni waren die cijfers respectievelijk 60% en 25%.

In totaal zei 57% van de ondervraagden zei dat de Israëlische democratie in groot gevaar verkeert, tegen 53% in juni. De enquête gaf geen details over waarom de respondenten denken dat het democratische politieke systeem in gevaar is.

In de peiling werd ook gevraagd naar het effect van het coronavirus op de intercommunale relaties en de banden tussen het publiek en de autoriteiten, waarbij slechts 17% zei dat er aanzienlijke sociale solidariteit was in Israël, ten opzichte van een recordhoogte van 33% geregistreerd in juni net na de eerste afsluiting van het land vanwege het coronavirus.

Algemene situatie

Er is een scherpe daling opgetreden in de beoordelingen van het publiek van de algehele situatie van Israël. Terwijl in 2019 ongeveer de helft van de Israëliërs de situatie van Israël als goed of zeer goed beoordeelde, daalde dit tot 37% in juni 2020 en tot 32% in oktober. 

Niettemin meldde ongeveer tweederde van de Israëliërs (64%) in oktober dat Israël een goede plek is om te wonen (tegen 76% in juni). En de meeste Israëli’s (61%) definieerden hun persoonlijke situatie ook als goed of zeer goed in juni, hoewel dit een aanzienlijke daling is ten opzichte van het overeenkomstige cijfer in 2018, dat 80% bedroeg.

Yohanan Plesner, de president van de IDI, zei dat de resultaten van de peiling “een duidelijk waarschuwingssignaal” waren voor besluitvormers en dat de veel verguisde aanpak van de pandemie door de regering bijdroeg aan de uitholling van het vertrouwen.

“In tijden van veiligheidscrises zijn we gewend geraakt aan nationale reacties die worden gekenmerkt door versterking van de solidariteit en wederzijds begrip. De COVID-crisis is er echter in geslaagd onze nationale cohesie te breken ”, zei hij.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)