Coronavirus? Lockdown? Belastingdienst in Israël int in januari een record bedrag

Haven van Ashdod. Screenshot Channel 12 news

De coronapandemie blijft ook op economisch en fiscaal vlak voor verrassingen zorgen in Israël. De werkloosheid en het begrotingstekort staan ​​op recordhoogte, de economische groei is negatief, hele sectoren worden in leven gehouden door overheidssteun en toch int de belastingdienst in januari voor een record bedrag aan belastingen.

Hoe dat kan zult u vragen? Wel, de belastingdienst inde 13% meer aan inkomsten- en vennootschapsbelasting in vergelijking met januari 2020, net voordat het coronavirus in Israël opdook.

Opvallend is de belastinginning van bedrijven, die ten opzichte van januari vorig jaar met maar liefst 70% is gestegen. In cijfers hebben we het over 5,6 miljard shekel versus 3,3 miljard shekel. Het cijfer van januari 2021 is een meerjarige piek en de afdeling van de accountant-generaal van het ministerie van Financiën heeft geprobeerd te begrijpen wat erachter schuilgaat.

Israëlische economen hadden verschillende gedachten over de hogere belastinginning. De meesten waren het over eens dat, zoals bij veel particulieren, ook bedrijven in Israël door de lockdown forse besparingen op hun kosten zagen. Minder vluchten naar het buitenland bijvoorbeeld of lagere energiekosten doordat veel kantoren gesloten waren en werknemers thuis werkten. Deze besparing vertaalde zich in hogere fiscale winsten, vandaar de stijging van de belastingopbrengsten. Bij de Israëlische Belastingdienst wordt de stijging van de inkomsten verder onder meer toegeschreven aan een succesvol jaar voor financiële ondernemingen.

Hoewel de belastingcijfers van de bedrijven misschien wel het meest prominent zijn, zijn er ook elders verbeteringen te zien. De inning van de inkomstenbelasting van werknemers in loondienst steeg met 2,8% in vergelijking met januari 2020, ondanks dat honderdduizenden mensen tijdens de derde lockdown met onbetaald verlof werden gestuurd. De lonen in de publieke sector bleven in 2020 stijgen, met iets meer dan 1%, maar toch kan de 2,8% groei in belastinginning niet verklaard worden zonder een stijging van de lonen in de private sector.

Voor het Ministerie van Financiën was er een kleine verrassing in de cijfers over de inning van de importbelasting. want nadat de belasting op voertuigen in januari was verhoogd, had het ministerie van Financiën een daling van de inkomsten verwacht, aangezien veel mensen de aankoop van voertuigen naar december hadden vervoegd. 

Maar de ambtenaren van het ministerie van Financiën wreven toch even in hun ogen toen ze de cijfers van januari zagen: de inkomsten waren met maar liefst 25% gestegen in vergelijking met januari 2020.

“We weten nog steeds niet hoe we het allemaal moeten uitleggen, maar het lijdt geen twijfel dat er veel positieve aanwijzingen, ‘zei een bron van het ministerie van Financiën.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!