Een van ‘s werelds oudste Megillot Esther geschonken aan Israël

Deel van de Esther-rol. Foto Nationale Bibliotheek van Israël

Een van ‘s werelds oudst bekende Megillot Esther is onlangs geschonken aan de Nationale Bibliotheek van Israël in Jeruzalem, de thuisbasis van’ s werelds grootste verzameling tekstuele judaïca. De collectie is ook online te zien.

De rollen bevatten in het Hebreeuws het verhaal van het boek Esther en worden traditioneel voorgelezen in Joodse gemeenschappen over de hele wereld tijdens het Purim-festival, dat dit jaar op 25-28 februari plaatsvindt.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de nieuw ontvangen rol rond 1465 door een Schriftgeleerde op het Iberisch schiereiland is geschreven, voorafgaand aan de Spaanse en Portugese verdrijving aan het einde van de vijftiende eeuw. Deze conclusies zijn gebaseerd op zowel stilistisch als wetenschappelijk bewijs, waaronder koolstof-14-datering.

De Esther-rol. Foto Nationale Bibliotheek van Israël

De megillah is met bruine inkt op leer geschreven in een elegant, karakteristiek Sefardisch schrift, dat lijkt op dat van een Thora-rol. Het eerste paneel, vóór de tekst van het boek Esther, bevat de traditionele zegeningen die voor en na het lezen van de megillah worden gereciteerd en getuigt van het rituele gebruik van deze rol in een Iberisch-joodse gemeenschap van vóór de verdrijving.

Volgens deskundigen zijn er nog maar heel weinig Esther-rollen uit de middeleeuwen in het algemeen en uit de vijftiende eeuw in het bijzonder. Torah-rollen en Esther-rollen uit het Spanje en Portugal van vóór de verdrijving zijn zelfs nog zeldzamer.

Vóór de schenking was deze rol de enige complete vijftiende-eeuwse megillah in particuliere handen.

De Ester-rol. Foto Nationale Bibliotheek van Israël

De middeleeuwse rol is een geschenk van Michael Jesselson en zijn familie, waarmee de langdurige gezinsondersteuning van de Nationale Bibliotheek van Israël en haar collecties wordt voortgezet. Michaels vader, Ludwig Jesselson, was de oprichtende voorzitter van de Internationale Raad van de Bibliotheek (toen bekend als de “Joodse Nationale en Universiteitsbibliotheek”) en decennialang een sterke leider en pleitbezorger van de Bibliotheek.

Volgens Dr. Yoel Finkelman, conservator van de Haim en Hanna Salomon Judaica Collectie van de Nationale Bibliotheek van Israël is de nieuwe toevoeging “een ongelooflijk zeldzaam bewijs van de rijke materiële cultuur van de Joden van het Iberisch schiereiland. Het is een van de vroegst bestaande megillot Esther en een van de weinige 15e eeuwse megillots ter wereld. De bibliotheek heeft het voorrecht deze schat te huisvesten en de erfenis van het Iberische jodendom van vóór de verdrijving voor het Joodse volk en de wereld te behouden.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!