In Israël komt een grote proef met bezorgdrones met honderden vluchten per dag

Ter illustratie. Bezorg drone. Screenshot YouTube

De Israëlische regering blijft proberen om bezorgdrones in Israël te promoten. De volgende grote stap is gepland in maart, wanneer een grootschalige test zal plaatsvinden in centraal Israël en waarbij o.a. 20 drones van vijf verschillende bedrijven door één stedelijk luchtruim zullen vliegen meldt Haaretz.

Het doel van de test is om te begrijpen hoe het belangrijkste obstakel voor bezorgingsdrones kan worden opgelost: het creëren van een technologische en regelgevende infrastructuur waarmee een groot aantal bedrijven honderden of zelfs duizenden drones kan vliegen in een relatief klein stedelijk gebied, op een gecoördineerde en gesynchroniseerde manier in realtime – om ongevallen te voorkomen.

Als de proef als een succes wordt beschouwd, zou dit de weg kunnen banen voor toekomstige exploitatie van commerciële vloten van bezorgdrones van een groot aantal bedrijven in Israël. De vloten zullen dan gelijktijdig opereren en items bezorgen zoals pakjes, post, medicijnen, medische apparatuur, voedsel en allerlei andere goederen.

In 2020 zijn een aantal pilotprogramma’s uitgevoerd met bezorgdrones voor het verzenden van medicijnen en coronavirus-tests, voornamelijk in medische centra, en tot nu toe zijn 700 vluchten uitgevoerd als onderdeel van deze pilotprogramma’s.

De volgende test begint in maart in de landbouwgebieden rond Hadera, een stad aan de kust tussen Tel Aviv en Haifa. De pilot wordt in juni uitgebreid naar stedelijke gebieden met laagbouw.

In de eerste fase vliegt elk bedrijf dat deelneemt aan de proef alleen in een speciaal daarvoor aangewezen gebied en later worden de vluchten uitgebreid naar één gedeeld luchtruim. Elk bedrijf zal ongeveer 60 vluchten per dag uitvoeren, of 300 in totaal per dag – duizenden per twee weken.

De bedrijven zullen in realtime informatie over de vliegroutes delen met behulp van een centrale beheerde database om de volledige coördinatie tussen de vluchten te behouden en ervoor te zorgen dat de drones niet te dicht bij elkaar komen. Coördinatie tussen verschillende bedrijven die met verschillende drones in hetzelfde luchtruim vliegen, wordt als een vrij complexe technologische taak beschouwd.

Het vermogen van de drones om verschillende scenario’s aan te kunnen die tot ongevallen kunnen leiden, zoals te dicht bij elkaar komen of hoe om te gaan met een helikopter die hun luchtruim binnenkomt, zijn voorbeelden van de tests die bij de pilot worden uitgevoerd.

De test wordt gelanceerd door het Israel Urban Air Mobility Initiative (bekend onder het Hebreeuwse acroniem Na’ama), onder auspiciën van de Israel Innovation Authority van de regering. Het initiatief is opgezet door het staatsbedrijf Ayalon Highways, in samenwerking met het Ministerie van Transport, de Civil Aviation Authority en het Alternative Fuels Administration and Smart Mobility-initiatief in het kantoor van de premier, met als doel het Israëlische luchtruim open te stellen voor bezorging van drones en om de komende jaren de regelgevende en commerciële voorwaarden voor de Israëlische dronesector te creëren.

De vijf bedrijven die aan de test deelnamen, werden gekozen in een competitieve oproep tot het indienen van voorstellen, die bedrijven uitnodigde om subsidieaanvragen in te dienen als onderdeel van de ‘pilotprogramma’s voor het testen en demonstreren van dronetechnologieën in beheerd luchtruim’. 

De winnende bedrijven ontvangen een subsidie ​​van 6 miljoen shekel (1,8 miljoen dollar ) van de Innovation Authority voor het pilotprogramma, dat wordt geschat op 50 procent van hun kosten voor het programma. De totale kosten van de testprogramma’s worden geschat op 20 miljoen shekel. Het grootste deel van dit bedrag komt uit het budget van de Innovation Authority en Ayalon Highways, naast de miljoenen die de vijf bedrijven hebben geïnvesteerd.

De vijf bedrijven zijn: High Lander Aviation, samen met Cando DronesHarTech Technologies samen met CopterPix; Simplex Mapping samen met Down Wind; Airways Drones; en FT

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)