Uitspraak Israëls Hooggerechtshof bepaalt dat niet-orthodoxe bekeerlingen Israëlisch staatsburgerschap moeten krijgen

foto Hooggerechtshof met in het midden voorzitter Esther Hayut

Na een procedure die 15 jaar heeft geduurd is het Israëlische Hooggerechtshof tot de uitspraak gekomen dat niet-orthodoxe bekeerlingen tot het Jodendom het Israëlische staatsburgerschap moeten krijgen, zoals dat ook het geval is met iedereen die tenminste één Joodse grootouder heeft.

Het besluit, geschreven door de voorzitter van het Hooggerechtshof Esther Hayut, komt minder dan een maand voor de landelijke verkiezingen.

De Israëlische Wet van Terugkeer biedt automatisch burgerschap aan iedereen met ten minste één Joodse grootouder. Daarnaast erkend de staat over het algemeen ook degenen die zich volgens orthodoxe normen tot het jodendom hebben bekeerd.

Eerdere uitspraken van het Hooggerechtshof hebben bepaald dat de staat ook Joden erkent die zich buiten Israël bekeerden onder niet-orthodox gezag, op voorwaarde dat ze in een erkende Joodse gemeenschap leven. Niet-orthodoxe bekeerlingen, zoals conservatieve of hervormde joden, worden echter nog vaak geconfronteerd met grote problemen bij het verkrijgen van het Israëlische staatsburgerschap en worden sommige gevallen ook geweigerd, meldt JTA.

Het besluit van maandag breidt het recht op burgerschap uit tot degenen die zich onder niet-orthodoxe auspiciën in Israël zelf tot het jodendom bekeerden. De petitie die aanleiding gaf tot de uitspraak van de rechtbank werd ingediend in 2005, maar werd voor meer dan een decennium uitgesteld omdat de rechtbank de regering de tijd wilde geven om de zaak via wetgeving op te lossen.

“De indieners kwamen naar Israël en ondergingen een bekeringsproces in het kader van een erkende Joodse gemeenschap en vroegen om lid te worden van de Joodse natie”, schreef Hayut in haar uitspraak, aldus Haaretz.

Rabbi Gilad Kariv, een vooraanstaande hervormingsrabbijn in Israël en een kandidaat van de Labour Party voor de Knesset, noemde de uitspraak in een Facebook-bericht een “fundamentele beslissing van het Hooggerechtshof” .

Aryeh Deri, het hoofd van de Sefardische ultraorthodoxe Shas-partij, schreef op Facebook dat de beslissing “misplaatst en zeer verontrustend was, en ruzie en een moeilijke breuk onder de mensen zal veroorzaken”.

Opeenvolgende regeringscoalities hebben, op basis van hun politieke voorkeur, geprobeerd de bekeringsnormen van Israël te liberaliseren of te versimpelen. Maar dergelijke hervormingsinspanningen werden altijd weer teniet gedaan door Haredi-orthodoxe politici die bezwaar maakten tegen wetten die het mogelijk zouden maken dat niet-othodoxe bekeerlingen zich in Israël konden vestigen, terwijl pogingen om strengere eisen te stellen hebben geleid tot een terugslag op organisaties die Amerikaanse joden vertegenwoordigen, van wie de overgrote meerderheid niet orthodox is. Dat heeft er in feite toe geleid dat elke wijziging in de omzettingsregels het gevolg is van rechterlijke uitspraken.

Als niet-orthodoxe bekeerlingen eenmaal staatsburgers van Israël zijn, worden ze nog steeds met beperkingen geconfronteerd. Verschillende kwesties met betrekking tot de persoonlijke status in Israël, waaronder huwelijk en echtscheiding, worden gecontroleerd door het ultraorthodoxe opperrabbinaat van het land. Omdat het opperrabbinaat niet-orthodoxe bekeerlingen niet als joden erkent, kunnen ze in Israël niet legaal trouwen.

Anderen die volgens de wet van terugkeer het Israëlische staatsburgerschap verkrijgen, maar naar orthodoxe maatstaven niet als joods worden beschouwd – zoals immigranten met slechts één joodse grootouder – kunnen evenmin legaal in Israël trouwen. Wetgeving om die kwestie aan te pakken is ook belemmerd door de ultraorthodoxe oppositie in de Knesset.

“Vandaag heeft het Israëlische Hooggerechtshof besloten dat Israël een nationaal tehuis moet zijn voor alle soorten Joden”, zei Mickey Gitzin, de Israëlische directeur van het New Israel Fund en een langdurige Israëlische activist voor religieuze vrijheid. “Het is een dag om te vieren, ook al blijft de weg naar gelijkheid voor iedereen – vooral degenen die niet Joods zijn – lang.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)