Antisemitisme in Nederland 25% gedaald als gevolg van lockdowns

Aanslag op koosjer restaurant Ha Carmel in Amsterdam. Screenshot YouTube

Woensdag kwam het CIDI met het jaarlijkse rapport over antisemitisme in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal antisemitische incidenten in 2020 op 135 uitkwam in vergelijking met 182 gevallen in 2019. Er is dus sprake van een daling van 25%. De cijfers over 2020 zijn echter identiek aan die over 2018 en nog steeds de op twee na hoogste sinds 2010.

De afname in 2020 schrijft het CIDI toe aan de schaarste van interacties als gevolg van ‘het houden van sociale afstand’ vanwege COVID-19. Echter ook aan het beperkte vertrouwen van veel Nederlandse Joden in de politie en de effectiviteit van het melden van incidenten.

“Een groot deel van de incidenten blijft daardoor buiten beeld”, schreef CIDI in het rapport.

Het beeld dat uit de Monitor naar voren komt, geeft weinig reden te vermoeden dat de dalende trend zich zal doorzetten zodra de samenleving weer volledig opengaat. CIDI is dan ook blij dat de aanpak van antisemitisme op de politieke agenda is komen te staan. Zo bevat de Initiatiefnota van de VVD en ChristenUnie een belangrijk pakket aan maatregelen voor de aanpak van antisemitisme.

CIDI prees de Nederlandse regering voor de benoeming van Eddo Verdoner, voorzitter van het CJO, als de nationale coördinator in de strijd tegen antisemitisme.

“Maar er moet nog veel gebeuren”, zei het CIDI. De opvolging van aangiftes over discriminatie en antisemitisme moet beter. Opsporingsbevoegdheden van de politie moeten worden verruimd, ook waar bedreiging en pesten via sociale media een rol speelt. Sociale mediabedrijven dienen een degelijk beleid tegen de verspreiding van haatspraak uit te voeren.

Speciale aandacht is nodig voor het onderwijs: leraren moeten meer ondersteuning krijgen om adequaat les te kunnen geven over onderwerpen die met Joods zijn te maken hebben.

U kunt het gehele rapport hier downloaden.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)