Humanitaire ramp in India

Foto printscreen Youtube

“Morgen zullen er 200.000 doden zijn” Deze paar woorden maken in dit artikel van Ynet in 1 klap helder welk menselijk drama zich afspeelt. Waar in Nederland wordt gesproken over te hoge druk op de IC’s met alle gevolgen van dien voor zorgpersoneel en patiënten, stroomt India over.

Met de schrikbarende stijging van het aantal besmettingen, neemt het tekort aan middelen schrijnend toe. Groot-Brittannie schiet te hulp met 70 ton zuurstof terwijl artsen waarschuwen nog steeds te kampen met gebreken. In de ziekenhuizen is geen ruimte meer voor nieuwe patiënten waardoor deze in kritieke toestand buiten op straat liggen. Diverse gebouwen worden in ijl tempo omgebouwd om patiënten zorg te kunnen bieden. Zorgpersoneel kan het nog nauwelijks aan door onderbezetting. “We hebben bijna geen dokters en verpleegsters meer.” Bij gebrek aan crematoria worden lijken in het openbaar in brand gestoken.

Het is afschuwelijk om – terwijl deze ramp zich voltrekt – in aantallen te spreken. Het menselijk leed is niet meer te overzien en slaat diep in ieders persoonlijk leven. Hoe groot is de angst en wanhoop onder de bevolking?

Uitzonderlijk hoog besmettingspercentage.

Vanmorgen kwam er bericht uit India dat er nog eens 323.144 besmettingen zijn bijgekomen, verwacht aantal doden morgen 200.000. De Wereld Gezondheidsorganisatie deelt mee dat dit hoge besmettingspercentage nog in geen enkel land is waargenomen.

Het leger van India is ondertussen ingezet om bij te staan met hand en spandiensten. Hulp uit het buitenland komt op gang. De regering heeft een oproep gedaan tot snelle vaccinatie alleen is er een groot gebrek aan vaccins. Onderhandelingen vinden plaats en zelfs als deze leiden tot het nodige aantal vaccins, zal deze ramp zich nog dagen voltrekken. Immers er is al een tekort aan personeel en voordat een vaccin werkt, gaan daar ook nog een aantal weken overheen.

Via deze link kunt u beelden zien vanuit India.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)