Joodse identiteit, een beladen zoektocht

Foto van twitter en omslag van de boekhandel

Het is bijna 4 mei, de dag dat slachtoffers van de Shoah en van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Ook dit jaar zal op De Dam de herdenking niet plaats vinden te midden van een groot publiek. Het enige dat gelijk is gebleven, helaas, aan andere jaren is de commotie die daar mee gepaard gaat bij bekendmaking van wie een voordracht zal houden tijdens de herdenking.

Ook dit jaar werd op voorhand al een schaduw vooruit geworpen en ontstond een heftige discussie op social media tussen voor- en tegenstanders van de spreker. Opvallend aspect van deze discussies is dat deze altijd weer een heel ander karakter krijgen dan waar het werkelijk om gaat en te doen is. Namelijk de stilte die ruimte  biedt om te herdenken, stil te staan bij verlies en respect te tonen aan de slachtoffers.

Een stilte die al 76 jaar 365 dagen per jaar nog steeds oorverdovend is en doorklinkt in generaties. Waar vrijwel ieder mens als jong volwassene een proces doorloopt om een eigen identiteit te ontwikkelen, zowel het gezinsverleden als die van ouders wikt en weegt, wordt daar een dimensie aan toe gevoegd wanneer er een geschiedenis ligt voortgekomen uit cultuur of een religie. Voor de Joodse bevolking in onze samenleving houdt het hier nog niet mee op. De 2e en daarop volgende generaties stuiten op grote hiaten in overlevering van verhalen en afwezigheid van familieleden die zijn vermoord.

Een zwaar beladen geschiedenis.

Hoe deze generaties omgaan met deze inktzwarte bladzijde uit de geschiedenis, welke gevolgen dit heeft en invloed uit oefent op het ontwikkelen van een eigen Joodse identiteit, zijn al boeken geschreven die je in je hart raken. Simon Hammelburg is daar met zijn boek “Van binnen is alles stuk” een voorbeeld van. Zijn sublieme manier van schrijven, raakt en biedt ook elementen van herkenning voor wie niet Joods is.

Deze maand is een ander boek verschenen dat terug voert tot deze problematiek. In ‘Verdriet en boterkoek’ vertelt Margalith Kleijwegt over hoe verschillende generaties binnen haar familie omgaan met de Joodse identiteit.

Een interview met de schrijfster is hier te lezen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)