Jaarlijkse voedselverspilling ter waarde van € 840 miljoen

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Ter gelegenheid van Earth Day, afgelopen donderdag, heeft Leket Israel, een Israëlische voedselbank, haar vijfde jaarlijkse voedsel verspillingsrapport uitgebracht in samenwerking met het Ministerie van Milieubescherming.

Volgens het rapport wordt de voedselverspilling in Israël geschat op ongeveer 840 miljoen euro per jaar en is dit goed voor 35% van het volume aan stedelijk afval.

Ongeveer € 358 miljoen komt voort uit de onnodige verspilling van land- en watervoorraden, € 260 miljoen is het resultaat van broeikasgassen en vervuiling en ongeveer € 210 miljoen is rechtstreeks afkomstig van afvalinzameling en-verwerking.

Ter illustratie schrijft Leket dat “naast de enorme hoeveelheden voedsel die elk jaar worden verspild ook de volgende bronnen onnodig worden verbruikt: 1.260 miljoen kWh elektriciteit, gelijk aan de totale hoeveelheid elektriciteit die nodig is elektrische apparatuur in Israël elk jaar van stroom te voorzien; 70.000 ton brandstof die 160.000 auto’s in Israël jaarlijks van brandstof zou kunnen voorzien; 180 miljoen kubieke meter zoet water dat 56.000 zwembaden van olympische afmetingen zou vullen; 100.000 hectare landbouwgrond, gelijk aan 20x de grootte van Tel Aviv”.

Leket Israel merkt op dat meer dan de helft van deze verliezen kan worden bespaard.

Het rapport voegt eraan toe dat ongeveer 25% van de Israëli’s zegt dat hun uitgaven voor groenten en fruit met minstens € 26 week zijn gestegen sinds het begin van de pandemie. Ongeveer 4% zei dat ze ondanks een klein salaris, nog steeds meer dan 30% van het voedsel dat ze wekelijks kopen, weggooien.

Om de kloof te dichten, stelt Leket, dat Israëli’s ongeveer 20% van het voedsel dat wordt verspild moeten besparen, omgerekend wordt dit geschat op in totaal € 163 miljoen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)