World Jewish Relief roept op tot steun Oeigoerse vluchtelingen in Turkije

Oeigoerse vluchtelingen in Turkije vragen aandacht voor het lot van hun geloofsgenoten in China. Foto YouTube.

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Joodse hulpgroep roept op om geld in te zamelen voor Oeigoerse vluchtelingen uit China in Turkije, waar ze financiële en medische hulp nodig hebben, meldt Radio Free Asia.

World Jewish Relief (WJR) zei in haar oproep dat het alle ingezamelde fondsen zal gebruiken om voedsel, toegang tot gezondheidszorg en psychiatrische zorg te bieden aan behoeftige Oeigoerse families die ontsnapt zijn uit China.

“Turkije verwelkomde aanvankelijk hun komst, maar tragisch genoeg zijn velen daar nu gestrand zonder recht op werk, voedsel en andere middelen van bestaan”, aldus de oproep. “De meesten hebben geen toegang tot werk of het gezondheidssysteem en kunnen geen staatsburgerschap of vluchtelingenstatus verwerven. Ze lopen het risico geïnterneerd te worden als ze terugkeren naar China en verkeren in een constante staat van angst.”

Turkije herbergt meer dan 50.000 van ‘s werelds bijna 12 miljoen Oeigoeren, die Turkije historisch zien als toevluchtsoord en pleitbezorger voor hun religieuze en culturele rechten.

Maar volgens WJR hebben meer dan 6000 Oeigoerse vluchtelingen in het land dringend hulp nodig en doet daarom de oproep tot donaties om “deze uiterst kwetsbare gemeenschap in ballingschap” te steunen. Bovendien deporteert Turkije regelmatig Oeigoeren terug naar China, waar ze bloot staan aan onmiddellijke vervolging.

Aangenomen wordt dat de Chinese autoriteiten sinds 2017 tot 1,8 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vasthouden in een uitgebreid netwerk van interneringskampen. Terwijl Peking aanvankelijk het bestaan ​​van de kampen ontkende gaf China in 2019 het bestaan ervan toe en omschreef de concentratiekampen als ‘kostscholen om de Oeigoeren van een beroepsopleiding te voorzien, radicalisering te ontmoedigen en het land helpen beschermen tegen terrorisme.’

Maar volgens gevluchte Oeigoeren en mensenrechtenorganisaties worden de Oeigoeren in de kampen onderworpen aan foltering, dwangarbeid, door de staat opgelegde anticonceptie, inclusief gedwongen sterilisaties, abortussen, verkrachting, culturele uitroeiing en orgaanroof. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komen deze praktijken neer op genocide.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)