Hersteld van corona, opgelucht adem halen?

Foto printscreen Youtube

Nu we ruim 14 maanden verder zijn, komen er stapsgewijs onderzoeksresultaten vrij die bijna wekelijks tot nieuwe inzichten leiden. Het peer-reviewed tijdschrift Nature komt met nieuwe gegevens die duidelijk maken dat het goed is om herstelde patiënten te blijven volgen.

Onderzoeksresultaten wijzen uit dat mensen die genezen zijn van het virus in verhouding tot de groep die het virus niet onder de leden heeft gehad, 60% meer risico hebben alsnog te overlijden tot een half jaar na besmetting. Dit staat gelijk aan 8 extra sterfgevallen per 1.000 patiënten over 6 maanden tijd. Daar word je niet vrolijk van.

Hoofdonderzoeker Ziyad Al-Aly, directeur van het Clinical Epidemiology Center aan de Washington University, vertelt aan de Jerusalem Post dat het aantal sterfgevallen hierdoor hoger uitvalt. In de statistieken worden sterfgevallen als gevolg van complicaties niet mee geteld met als oorzaak Covid-19.

Alle deelnemers aan het onderzoek overleefden minstens 30 dagen nadat ze uit het ziekenhuis werden ontslagen. Deze groep werd gevolgd en gegevens komen voort uit een analyse van een half jaar.

Het risico is klein, maar het is niet triviaal.

Uit het onderzoek kwam ook naar boven dat mensen die niet in het ziekenhuis terecht kwamen, maanden later alsnog met ernstige gevolgen te maken kregen. Genoemd worden onder andere ademhalingsaandoeningen, ziekten van het zenuwstelsel, diagnoses van de geestelijke gezondheid, stofwisselingsstoornissen. Zelfs mensen die milde klachten hadden, kregen later een beroerte of een bloedstolsel. Al-Aly wijst er op dat het risico klein is echter niet onbelangrijk om te vermelden.

Wilt u meer cijfers lezen die uit dit onderzoek naar voren kwamen, dan kunt u deze teruglezen in dit artikel.

Advertentie (4)