Homo Sapiens en Neanderthalers leefden 50.000 jaar geleden gelijktijdig in de Negev

De opgravingen op de 50.000 jaar oude Boker Tachtit-site in de Negev-woestijn. (Prof. Elisabetta Boaretto, Weizmann Institute of Science)
De opgravingen op de 50.000 jaar oude Boker Tachtit-site in de Negev-woestijn. (Prof. Elisabetta Boaretto, <em>Weizmann Institute of Science</em>)

Baanbrekend onderzoek op basis van hernieuwde opgravingen in de belangrijke prehistorische vindplaats Boker Tachtit in het Ein Avdat Nationaal Park heeft een gebied geïdentificeerd in de Negev waar Homo sapiens en Neanderthalers 50.000 jaar geleden in dezelfde periode leefden.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift PNAS, en staat onder leiding van prof. Elisabetta Boaretto van het Weizmann Institute of Science en dr. Omry Barzilai van de Israel Antiquities Authority.

Genetische studies hebben aangetoond dat moderne mensen en Neanderthalers elkaar in het verre verleden hebben ontmoet in de geografische regio Eurazië en zelfs genen hebben uitgewisseld. De exacte tijd en plaats van deze ontmoetingen zijn tot nu toe onbekend gebleven.

Het nieuwe onderzoek heeft het vroegste bewijs van moderne menselijke activiteit in de Negev aangetoond in dezelfde periode dat Neanderthalers de regio bewoonden. De studie levert het eerste concrete bewijs voor het naast elkaar bestaan ​​van de twee culturen in het Midden-Oosten.

“Boker Tachtit is de eerste bekende vindplaats die door de moderne mens buiten Afrika is bereikt, daarom is de vindplaats en de precieze datering ervan zo belangrijk”, zegt Dr. Omry Barzilai, opgravingsdirecteur bij de Boker Tachtit-site namens de Israel Antiquities Authority.

“De datering van de site tot 50.000 jaar geleden bewijst dat de moderne mens en de Neanderthaler in dezelfde tijd in de Negev leefden. Het lijdt geen twijfel dat de twee soorten, toen ze in de Negev woonden en er rondtrokken, van elkaars bestaan ​​op de hoogte waren. Ons onderzoek op de site van Boker Tachtit plaatst een belangrijk, goed gedefinieerd referentiepunt op de tijdlijn van de menselijke evolutie.”

Volgens Dr. Barzilai: “Voor het eerst in prehistorisch onderzoek bewijzen de resultaten van de datering de hypothese dat er zeker een ruimtelijke overlap was tussen de late Mousteriaanse cultuur, geïdentificeerd met de Neanderthaler, en de Emiran-cultuur, die wordt geassocieerd met de opkomst van de moderne mens in het Midden-Oosten.”

In de periode die bekend staat als het Midden-Paleolithicum, 250.000-50.000 jaar voor de gewone jaartelling, leefden er tegelijkertijd twee mensachtige soorten in de Oude Wereld: de Neanderthaler en de moderne mens (Homo sapiens). De Neanderthaler leefde in Europa en Centraal-Azië, terwijl de moderne mens in Afrika leefde. Het Midden-Oosten, en de regio van Israël in het bijzonder, bevonden zich aan de grenzen van de verspreiding van deze twee soorten en bevatten daarom ook overblijfselen van de twee populaties op verschillende tijdstippen.

DNA-onderzoeken tonen aan dat ongeveer 60.000 jaar geleden groepen moderne mensen een wijdverbreid migratieproces begonnen van Afrika naar Azië en Europa en van daaruit naar de rest van de wereld. Dit leidde uiteindelijk leidde tot de verdwijning van de Neanderthalers en hun assimilatie in de moderne menselijke bevolking. Daarom is de onderzoekshypothese dat er langs de migratieroutes interactie was tussen de oude volkeren en culturen, waaronder ook genetische uitwisseling. De huidige studie is de eerste die deze hypothese bevestigt en bewijst dat minstens een van deze interculturele ontmoetingen zo’n 50.000 jaar geleden plaatsvond in de Negev.

“Wat was de aard van de ontmoeting die we tussen de twee menselijke soorten hebben geïdentificeerd? Zijn Neanderthalers in het hele land op natuurlijke wijze uitgestorven, versmolten met de moderne mens, of zijn ze op gewelddadige manieren verdwenen? Deze vragen zullen ons als onderzoekers de komende jaren blijven bezighouden”, besluit Dr. Barzilai.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)