Israëlisch onderzoek: antisemitisme mainstream in West-Europese politiek

Voorbeeld van antisemitisme bij extreemlinkse <em>partij</em> in een Europees land. Foto Twitter.

Onderzoekers zien een samenkomst van extreemlinks en extreemrechts, een breuk in consensus tegen Jodenhaat en waarschuwen dat Israël geen leidende rol mag spelen in de strijd tegen antisemitisme in de wereld.

“We zien de penetratie van extremisme in het politieke midden”, zegt Adi Kantor, een van de auteurs van Contemporary Antisemitism in the Political Discourse of Five Western European Countries: Germany, France, Britain, Spain, Ireland.

De studie, een gezamenlijk project van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv en de Jewish Agency, bestudeerde antisemitisme uitingen door politici en politieke partijen in vijf West-Europese landen tussen eind 2019 en eind 2020. Het onderzoek houdt geen rekening met de piek in antisemitisme in Europa en de VS tijdens het recente conflict tussen Israël en Hamas in mei 2021.

Het project onderzocht antisemitisme aan de extreemrechtse kant van het politieke spectrum, dat vaak historische feiten verdraait, slachtofferschap claimt, de rol van zijn land bij de moord op joden tijdens de Holocaust ontkent of minimaliseert, en minderheden tot zondebok maakt, met name immigranten, moslims en joden.

Volgens de onderzoekers hebben extreemrechtse partijen in West-Europa zichzelf afgeschilderd als aanhangers van Israël en zelfs verdedigers van joden, terwijl partijleden uitingen van klassiek antisemitisme blijven gebruiken.

Ook onderzochten ze het antisemitisme van links, dat meestal wordt vermomd als kritiek op Israël.

Uit de studie bleek dat de meest voorkomende uitingen van antisemitisme – gedefinieerd als “kwaadaardige houdingen en stereotypen”, “vergelijking tussen Israël en nazi’s” en “ontkenning van het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking” – overweldigend worden uitgedrukt door linkse politici.

Verontrustend is dat de onderzoekers een groeiende samenkomst van links en rechts antisemitisme identificeerden, waarbij vergelijkbare berichten en symbolen door beide groepen worden gebruikt.

“We moeten ons afvragen waarom”, zei Kantor. “Waarom hebben mensen die ooit in het centrum van het politieke spectrum waren hun plek gevonden in extreemrechtse en extreemlinkse posities?”

“Om extreemlinks en rechts te ontmoeten, moet er een bepaalde ruimte zijn die dit toelaat. Er moet een vacuüm in het midden zijn waardoor de twee randen elkaar kunnen ontmoeten.”

De onderzoekers kozen om verschillende redenen om zich op West-Europa te concentreren. “Het is bijzonder interessant om te zien dat in de liberale democratieën – die gebaseerd zijn op vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, individuele rechten, mensenrechten, rechten van minderheden – we daar ontdekten hoe aanwezig antisemitisme is in het politieke discours”, zei Kantor. . “We vonden in de landen waar je het niet zou verwachten zeer actief antisemitisme bij publieke figuren in overheidsposities.”

Volgens de onderzoekers is het niet de taak van Israël om de strijd tegen antisemitisme in Europese landen te leiden. “Allereerst, omdat het niet de verantwoordelijkheid van Israël is, het is de verantwoordelijkheid van het land. En ten tweede, omdat Israël wordt gezien als een probleem en als onderdeel van het politieke discours, wordt het een excuus waarom antisemitisme een politieke kwestie is.”

“Israël moet dus slim en vastbesloten zijn om elke uiting van antisemitisme te veroordelen – en ook haat tegen andere minderheden, Israël heeft een belangrijke morele status – maar niet om publiekelijk de leidende speler te zijn. Achter de schermen zijn er op sommige plaatsen gemeenschappen die de daadwerkelijke hulp nodig hebben. Maar het moet discreet gebeuren, in overleg met het het land in kwestie.”

Eilam benadrukte dat het gevoel dat immigratie naar Israël de oplossing is voor Europees antisemitisme niet helpt, vooral niet wanneer het wordt gezegd door Israëlische functionarissen. “Het helpt de Joden niet en het helpt hun zaak zeker niet in de landen waar ze wonen.”

“Landen in Europa moeten zichzelf als verantwoordelijk zien voor het feit dat er antisemitisme bestaat en zoveel mogelijk oplossingen vinden”, benadrukte Kantor. “Antisemitisme is geen probleem van Joden, dat moeten we duidelijk maken. Het is een probleem van de Europese samenleving.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)