Joodse gemeenschap van Antwerpen slaat alarm

Belgische militairen beveiligen een joodse school in Antwerpen. Foto YouTube.

In februari dit jaar besloot België te stoppen met de inzet van militairen voor de beveiliging van luchthavens, stations en andere terreurgevoelige plaatsen zoals de joodse wijk in Antwerpen.

Sinds de ernstige terroristische aanslagen in 2016 worden terreurgevoelige objecten in België bewaakt door zwaarbewapende militairen. Dit wordt niet langer nodig geacht en de soldaten maken in september na zes jaar plaats voor politieagenten.

Maar volgens de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), is het “uitgesloten dat de Antwerpse politie die taken zou kunnen overnemen.”

“Toen de militairen in Antwerpen werden ingezet in 2015, zei Defensie al dat ze dit om budgettaire redenen niet konden volhouden”, zegt De Wever. “De federale regering kwam met het alternatief van een dienst Algemene Beveiliging op te richten. De komst van deze dienst is mij steeds beloofd en door federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ook bevestigd. Hetzelfde niveau van bescherming zou behouden blijven. Ik ga er nog steeds van uit dat die belofte wordt nagekomen, maar ik heb tot op heden nog geen voorstel gehoord van de federale regering. 1 september is nu ook zo ver niet meer.”

Ondertussen heeft de joodse gemeenschap alarm geslagen omdat de militairen verdwijnen, maar de terreurdreiging blijft terwijl er geen communicatie is over vervangende maatregelen.

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) vreest onder meer dat de politie door de coronacrisis niet over voldoende capaciteit beschikt om de Joodse wijk te beveiligen.

 “Dat militairen zouden worden vervangen door eveneens zwaarbewapende politie-eenheden zou mogelijk een optie zijn. Maar de militairen verschenen in het straatbeeld omdat in het verleden de politie onvoldoende personeel voor de beveiliging van de Joodse wijk ter beschikking had.”

Ook Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy en N-VA-gemeenteraadslid André Gantman uitten in de Antwerpse gemeenteraad hun bezorgdheid over het wegtrekken van de militairen.

“Voor de joodse wijk is er nog steeds terreurniveau drie”, zegt Van Rooy. “Dit is op één na het hoogste dreigingsniveau. Door het opflakkeren van het islamitisch-Israëlisch conflict is de dreiging op een terreuraanslag nog steeds reëel.”

Terreuraanslagen tegen Joodse doelwitten in België.

In België wonen circa 40.000 Joden en de Vlaamse hoofdstad is de thuishaven van een van de grootste Chassidische gemeenschappen (ultraorthodoxe Joden) buiten Israel en de Verenigde Staten. De circa 15.000 Chassidische Joden van België wonen vrijwel allemaal in en rond de Joodse wijk van Antwerpen. De afgelopen decennia zijn er meerdere grote aanslagen gepleegd tegen Joodse doelwitten bij onze zuiderburen. Hieronder treft u een overzicht van drie grote terreuraanslagen gericht tegen Belgische Joden.

Op 27 juli 1980 vond een terreuraanslag in Antwerpen plaats. De Syrische Palestijn Saïd Al Nasr gooide twee handgranaten naar een groep Joodse kinderen die met hun vrouwelijke begeleiders op de bus stonden te wachten om op zomerkamp naar de Ardennen te vertrekken. Hij doodde een 15-jarige jongen en maakte zeven zwaargewonden. De dader werd achternagezeten en kort na de feiten opgepakt. Hij bekende zijn daad en gaf als motief verzet tegen de “inpalming van zijn land door de zionisten.” Ook op het assisenproces in december 1981 betuigde hij geen spijt. Na twee dagen werd hij veroordeeld tot de doodstraf, automatisch omgezet tot levenslang.

Op 20 oktober 1981 vond een bomaanslag in Antwerpen plaats. Een autobom ontplofte voor een Portugees-Joodse synagoge in de Hoveniersstraat in de Diamantwijk in het centrum van Antwerpen. Drie mensen werden gedood en 106 anderen raakten gewond. De explosie blies de deuren en glas-in-loodramen van de synagoge weg en vernielde in de wijde omtrek winkeletalages en -ruiten. De bom was verborgen geweest in een bestelbus die de nacht tevoren fout geparkeerd was met een ontbrekend wiel, alsof deze panne had gehad.

De schietpartij in het Joods Museum van België was een antisemitische terreuraanslag op 24 mei 2014 in Brussel. Een radicaal-islamitische schutter maakte vier doden in het Joodse doelwit. De Franse douane arresteerde op 30 mei 2014 in Marseille Mehdi Nemmouche, de 29-jarige Franse dader. Hij werd op 12 maart 2019 veroordeeld tot levenslang. Zijn mededader Nacer Bendrer, die de wapens had geleverd, kreeg vijftien jaar opsluiting.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)