3000 jaar oude inscriptie met naam van Bijbelse rechter gevonden in Israël

De Jerubbaal-inscriptie, geschreven op een aardewerken vat.<br />(foto credit: DAFNA GAZIT/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Een inscriptie die dateert van zo’n 3100 jaar geleden met de naam van een Bijbelse rechter werd ontdekt bij de opgravingen in Khirbat er-Ra’i, in de buurt van Kiryat Gat in het zuiden van Israël, zo maakte de Israel Antiquities Authority maandag bekend.

De inscriptie bevat de naam “Jerubbaal” en dateert van rond 1100 voor de gewone jaartelling.

“De naam Jerubbaal is bekend uit de Bijbelse traditie in het Het boek der Richteren als alternatieve naam voor de rechter Gideon ben Yoash”, aldus prof. Yosef Garfinkel en archeoloog Sa’ar Ganor van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

“Gideon wordt voor het eerst genoemd als een strijder tegen afgoderij door het altaar voor Baäl te breken en de Asherah-paal om te hakken,” legden ze uit. “In de Bijbelse traditie wordt hij herinnerd als triomferend over de Midianieten, die de Jordaan overstaken om landbouwgrond te plunderen gewassen. Volgens de Bijbel organiseerde Gideon een klein leger van 300 soldaten en viel hij ‘s nachts de Midianieten aan in de buurt van Ma’ayan Harod.”

Inscripties uit die periode zijn uiterst zeldzaam. De vondst, die werd ontcijferd door de epigrafische expert Christopher Rolston van de George Washington University, markeert de eerste keer dat de naam Jerubbaal buiten de Bijbel wordt genoemd.

Garfinkel en Ganor benadrukten dat er geen enkele zekerheid kan bestaan ​​dat de inscriptie verwijst naar de Jerubbaal die in de Bijbel wordt genoemd. Maar zelfs als dit niet het geval was, werpt het artefact licht op de periode die het beschrijft.

“Gezien de geografische afstand tussen de Sjefela en de Jizreël-vallei, kan deze inscriptie verwijzen naar een ander Jerubbaal en niet naar de Gideon van de Bijbelse traditie, hoewel de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat de kruik toebehoorde aan de rechter Gideon,” zeiden ze. „In ieder geval was de naam Jerubbaal in de tijd van de Bijbelse rechters kennelijk algemeen gebruikt.”

De onderzoekers benadrukten het feit dat deze ontdekking het idee ondersteunt dat de Bijbeltekst belangrijke historische inzichten biedt.

“Zoals we weten, is er veel discussie over de vraag of de Bijbelse traditie de realiteit weerspiegelt en of deze trouw is aan historische herinneringen uit de dagen van de Rechters en de dagen van David”, zeiden Garfinkel en Ganor.

“De naam Jerubbaal komt in de Bijbel pas voor in de periode van de rechters, maar nu is hij ook ontdekt in een archeologische context, in een laag uit deze periode. Op een vergelijkbare manier is de naam Ishbaal, die alleen in de Bijbel wordt genoemd tijdens de monarchie van koning David, gevonden in lagen die dateren uit die periode op de plaats van Khirbat Qeiyafa,” zeiden ze.

“Het feit dat identieke namen in de Bijbel worden genoemd en ook worden gevonden in inscripties die zijn teruggevonden bij archeologische opgravingen, toont aan dat herinneringen bewaard zijn gebleven en van generatie op generatie zijn doorgegeven.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)