Himmler-verklaring: SS-leider richt het Europese antizionisme op

Antizionisme zou volgens velen niets te maken hebben met antisemitisme. ReichsführerSS Heinrich Himmler dacht hier anders over.

De Balfour-verklaring uit 1917 wordt gezien als de officiële erkenning van de zionistische beweging en leidde uiteindelijk tot de vestiging van de joodse staat.

Een vergelijkbaar telegram ter gelegenheid van de Balfour-verklaring van Reichsführer-SS Heinrich Himmler aan de Grootmoefti van Jeruzalem Amin El Husseini, kan worden gezien als de officiële oprichting van het antizionisme in Europa.

Het telegram van de SS leider en architect van de Holocaust werd in 2017 ontdekt in de archieven van de Nationale Bibliotheek van Israël.

Verzonden in 1943 bevat het een belofte van Hitlers plaatsvervanger aan Haj Amin al-Husseini dat het Duitse Rijk achter de Arabieren van Palestina zal staan en hun strijd tegen “joodse indringers” zal steunen.

Hoewel nazi-Duitsland in 1945 verpletterend werd verslagen, is de terminologie in antizionistische kringen sinds die tijd hetzelfde gebleven. Ook legt het doel, de vernietiging van de joodse staat, de basis voor de voltooiing van Hitlers eindoplossing voor het joodse vraagstuk.

Aan de Grootmoefti Amin El Husseini

De Nationaal Socialistische Beweging van Groot-Duitsland heeft sinds haar bestaan het gevecht tegen het wereld Jodendom hoog in haar vaandel geschreven. Zij heeft daarom altijd al met een bijzondere sympathie de strijd van vrijheidslievende Arabieren, voornamelijk in Palestina, tegen de Joodse indringers gevolgd. 

De erkenning van deze vijand en de gezamenlijke strijd tegen hem bouwen het fundament voor het natuurlijke bondgenootschap tussen het Nationaal Socialistische groot Duitsland en de vrijheidslievende Mohammedanen van de hele wereld.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de onzalige Balfour declaratie overhandig ik mijn hartelijke groeten en beste wensen voor de succesvolle voortzetting uwer strijd tot de zekere eindoverwinning.

Reichsfuher der SS Heinrich Himmler

Foto Nationale Bibliotheek van Israël.
Foto Nationale Bibliotheek van Israël.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!