Nog eenmaal: de protocollen van Sion.

Bespreking van het boek van Hadassa Ben-Itto – “Anatomie van een vervalsing” over de vervalsing van “De protocollen van de wijzen van Sion”.

Hadassa Ben-Itto – Anatomie van een vervalsing; De protocollen van de wijzen van Sion

De protocollen van de wijzen van Sion behoort tot de zwartste
geschriften van de wereld. In deze tsaristische vervalsing wordt
gesproken van een joods complot tegen de wereld. Uit dit lugubere
boekwerk werd later rijkelijk geciteerd door Adolf Hitler en Alfred
Rosenberg.

Het vormde de geestelijke munitie voor het Derde Rijk. Het werd door de
tsaar gebruikt om de Russische joden in tijden van nood tot zondebok te
bestempelen.

Hadassa Ben-Itto, woonachtig in Israël, UNESCO-medewerkster en hoofd
van de internationale joodse juristenbond, stuitte bij haar
wereldomspannende werkzaamheden als juriste steeds weer op gevaarlijke
vooroordelen die voortkwamen uit de protocollen van de wijzen van Sion.
Op den duur beschouwde zij een definitieve afrekening met deze
vervalsing als een noodzaak in haar leven. Het resultaat hiervan is
Anatomie van een vervalsing, waarin Ben-Itto grondig de “Werdegang” van
de vervalsing weergeeft.

In deze persoonlijke kruistocht is zij gedegen te werk gegaan. Hierdoor
wordt voor het eerst duidelijk hoe joodse intellectuelen in Zwitserland
reeds ver voor de holocaust geprobeerd hebben deze fatale vervalsing te
stoppen. Dit proces wordt door Ben-Itto tot in detail geschilderd. De
tegenstanders van de protocollen verloren dit proces op het nippertje
waardoor de deur naar de holocaust openzwaaide.

Eerder verscheen er een Hebreeuwse, Engelse en Duitse vertaling van het
boek. Het boek is helaas nog steeds noodzakelijk. In het Midden-Oosten
en delen van Oost-Europa zijn de protocollen nog altijd verkrijgbaar.

ISBN 90-75323-94-8
Paperback ca. ?35,-
Verschenen januari/februari 2001
Uitgeverij Aspekt