TIJM: Interculturaliseren en onderwijs

TIJM – Een site rond interculturaliseren en onderwijs. Pagina’s gevuld met prikkelende informatie, smaakmakende attenderingen, stimulerende verwijzingen en voortschrijdende links.

Wat is interculturaliseren?
De Nederlandse samenleving is multicultureel. Interculturaliseren van
onderwijs wil zeggen: werken, handelen en denken vanuit dit gegeven.
Dat uit zich bijvoorbeeld in beleid (ook personeelsbeleid), materialen,
schoolklimaat en in de relatie met de omgeving.
Voor wie?
Voor alle onderwijsbetrokkenen en onafhankelijk van de samenstelling
van de schoolpopulatie: medewerkers aan het primair proces, het beleid
en de organisatie; praktijkopleiders; de schoolomgeving; leerlingen/
studenten/ deelnemers.

Docenten die in hun lessen de Palestijns-Israëlische kwestie aan de orde stellen kunnen uitstekend terecht op TIJM, via bovenstaande link.
Vanuit diverse invalshoeken geeft TIJM handreikingen om het
Palestijns-Israëlisch conflict en de effecten daarvan in Nederland
bespreekbaar te maken. Naast informatie, feiten en cijfers, staan er
publicaties, adressen en links rond het thema op de site, en is het
mogelijk rechtstreeks deskundigen te raadplegen, waaronder Nabil
Sahhar. Nabil Sahhar heeft ruime ervaring met vredesonderwijs voor
Palestijnse en Israëlische kinderen.
De zoekfunctie met zoekterm Israël levert 10 LINKS op naar eerder op TIJM verschenen bijdragen aan dit onderwerp.

De Palestijns-Israëlische kwestie heeft wereldwijd gevolgen en bereikt
daarmee ook de Nederlandse klaslokalen. Voor docenten is het niet
gemakkelijk om op emoties van leerlingen in te spelen en een geschikte
lesinhoud te vinden om op de actualiteit in te spelen. De redactie van
TIJM komt docenten nu tegemoet met een uitgebreid inhoudelijk aanbod.

Uniek is de mogelijkheid om in te schrijven op een Israël – Palestina
workshop van Judith de Beer en Laila Jaffar. In deze workshop komen
onderwerpen als “Wie is een Palestijn, Israëli, Arabier, jood,
moslim?”, identiteit en imago, en het bespreekbaar maken van het
Israëlisch-Palestijns conflict aan de orde.

TIJM deze maand:
Deskundige van de maand: Iedere maand beantwoordt een deskundige de
drie vragen van TIJM.
Over het Israëlisch-Palestijns conflict was dat Laila Jaffar, werkzaam als consultant
bij Jaffar Consultancy.

Laila Jaffer is voorzitter en woordvoerster van de Joods-Palestijnse Dialoog geweest.


Gekruid geluid:
Iedere maand een opiniestuk over een actueel thema op het
gebied van interculturaliseren en onderwijs.