Over ouderen en jongeren

Na een moeizame start discussieerden zij onverwacht vredig: ?buitengesloten? jongeren en bestuurders die deze jongeren uit joodse besturen zouden houden. Er lijken resultaten op komst; wellicht hebben straks de jongerenbestuurders ook twee petten.

Bestuurders vonden dit een misplaatste persoonlijke aanval en schreven dat de jongeren zichzelf buiten het CJO houden, omdat zij het niet eens kunnen worden over een vertegenwoordiger. Buiten de brieven leek er geen contact.

Het NIW nodigde Dennis Pekel, Olivier Overweg, Rob Wurms en Menno Paktor uit voor een discussie over de vraag waar het heen moet met besturend joods Nederland en de jongeren?

De vooronderhandelingen, woensdag.
Menno Paktor, 55, voorzitter van de Centrale Israël Actie, penningmeester van Joods Maatschappelijk Werk en co-voorzitter van de Stuurgroep collectieve Marorgelden, wil alleen praten als het een open discussie wordt waarbij de deelnemers naar elkaar luisteren. Hij is bovendien drukbezet en kan pas donderdag antwoorden ? maar spreekt wel vast een tijd en datum af.

Rob Wurms, 59, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, de Federatie van Nederlandse Zionisten, directeur van Crescas en doelwit van ingezonden brieven, heeft dezelfde bedenkingen als Paktor. Hij overlegt met zijn (CJO-)bestuur en geeft donderdag uitsluitsel.

Dennis Pekel, 27, bestuurslid en enfant terrible van jongerenvereniging Sjoeche, zegt gelijk ja en belooft dat hij de overige deelnemers niet na vijf minuten zal wegjagen met onbesuisde discussietechnieken.

Olivier Overweg, 28, lid Joods Jongeren Verbond en Jom Havoetbal-organisator, die in het NIW klaagde dat Wurms voor hem niet te spreken is: ?Ik zou het vreemd vinden als die discussie nu bij het NIW plaatsvindt.? Zegt ja op voorwaarde dat ?het geen welles-nietes wordt?.

De volgende dag, donderdag.
Menno Paktor doet mee. Rob Wurms moet nog overleggen en zegt laat in de middag: ?Ik had het graag gedaan, maar het CJO-bestuur heeft besloten dat ik het niet moet doen. Het CJO nodigt alle jongerenorganisaties uit voor een gesprek. Er staat ruim twee jaar een zetel voor ze klaar, maar zij komen niet met een vertegenwoordiger.?

Donderdagavond. Het besluit niet mee te discussiëren geldt voor alle CJO-bestuurders, zegt bestuurder Ronny Naftaniël. Vrijdagmorgen. Zwi Markuszover, Erik Meijer, Fred Ensel en Wim Koster vinden dat het CJO deze discussie eigenlijk wel moet voeren. Zij vragen bedenktijd, soms zo lang dat erop moet worden afgedongen, ze hebben het te druk, willen wel maar kunnen niet, vinden hun bijdrage niet relevant, of informeren waarom er alleen jongeren komen die zich in het NIW ondiplomatiek op personen hebben gestort.

Erik Meijer, 43, voorzitter NIISA, secretaris van het Platform Infrastructuur Nederland (PIN), de stichting Cefina en de Stichting Eigendom De Lairessestraat 13, die het eigenlijk te druk heeft, bedenkt zich. ?Dat wordt de Jobo?s versus de jeugd,? zegt hij ? daarmee zichzelf bombarderend tot joodse variant van bobo (waarschijnlijk een afkorting van BondsBons, ooit de bijnaam voor regenteske KNVB-bestuurders).Vrijdagmiddag, laat. Olivier Overweg wil een half uur later komen maar laat afdingen tot een kwartier. Nog later. Erik Meijer kan door tijdgebrek alleen als de reis beperkt blijft tot Buitenveldert. Het Joods Cultureel Centrum,? dé aangewezen plaats,? kan niet zomaar een ?zaal? verhuren, zegt David Serphos; ook een klein kantoortje is een zaal en moet geld opbrengen. De man van de zaalverhuur verwijst naar Menno Paktor, die ?om de hoek? woont: het JCC is zondagmiddag gesloten, er is geen conciërge.

De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam bij de Rai neemt de telefoon al niet meer op. Menno Paktor is zo vriendelijk zijn huis aan te bieden. Dennis Pekel wil niet discussiëren in huize Paktor. Als het niet op een