LJG: Sjabbat Misjpatim, Sjemot (Exodus) 21:1-24:18

             
Na Openbaring en het ontvangen van de Tien Geboden laat de Tora de
verteltrant achter zich en gaat
             verder met wetten en wetgeving voor het
Joodse volk.
            
Dit hoofdstuk van de Tora staat bekend als Sefer HaBrit –
“Het Book van het Verbond.”

Het woord Misjpatim betekent “voorschriften” of “verordeningen,” het
komt van het Hebreeuwse woord dat met “rechtspreken” vertaald wordt.
Deze sidra bevat 53 verschillende mitzwot (er zijn 613 mitswot in de
hele Tora) en zij omvatten wetten op het gebied van strafrecht, rituele
zaken, geldzaken en familierecht. Specifieke wetten in de sidra
betreffen offers, slavernij, dood door ongeval, ontvoering, omgang met
ouders en verantwoordelijkheid voor dieren. Zij omvatten ook de
befaamde (en gewoonlijk verkeerd begrepen) formulering van het principe
“kwaad met kwaad vergelden”: oog om oog, tand om tand…. (Sjemot
[Exodus] 21:24). Tegen het einde van de sidra wordt de kalender voor de
drie feesten (Pésach, Sjawoeot en Soekot) ingesteld en daarna bevestigt
het volk opnieuw haar band met het Verbond. Mosjè brengt een offer
waarna hij, Aharon en zijn zonen Nadaw en Awiehoe en 70 van de oudsten
van Israël weer de berg opgaan, waar zij onthaald worden op een
buitengewoon Goddelijk visioen. Mosjè keert dan weer terug naar de top
van de berg en blijft daar gedurende veertig dagen.

 Lees verder op de website van de LJG: Sjabbat
Misjpatim