Nieuw bestuur voor ?Poalé Zion voor een Progressief Israël?

De Algemene ledenvergadering van ?Poalé Zion voor een Progressief Israël? heeft op 28 maart 2004 een nieuw bestuur gekozen.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit Robbert Baruch (voorzitter), Erwin Brugmans (secretaris) en Harrie Lövenstein. De oud-bestuursleden Willem van der Sluis, Harry Prins en Iman Heystek blijven als adviseurs nauw betrokken bij de vereniging. Het penningmeesterschap wordt voorlopig waargenomen door Willem van der Sluis.

De vergadering heeft haar afschuw uitgesproken over de gang van zaken rond de demonstratie van de AEL op zaterdag 27 maart jl. Tijdens deze demonstratie werd onder meer, onder het oog van de aanwezige politie, een Israëlische vlag verbrand.

Tegen het verbranden van vlaggen van bevriende landen dient te worden opgetreden. De vergadering maakt zich zorgen over de zichtbare verschuiving van hetgeen toelaatbaar wordt geacht. De reactie van de Amsterdamse politie hierop acht Poalé Zion zeer verontrustend.

 

Advertentie (4)