Yad Vashem plechtigheid in Uden (NB)

Ditmaal valt de eer te beurt aan Sieger Postuma, die als gemeente-ambtenaar bij de afdeling bevolking van de gemeente Tytsjerksteradiel vele joden aan persoonsbewijzen en andere levensreddende documenten wist te helpen.

In het Gemeentehuis van Uden (Markt 145 te Uden) zal worden geëerd:

de heer Sieger Postuma

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de toen twintigjarige Sieger
Postuma als gemeente-ambtenaar werkzaam op de afdeling bevolking van de
gemeente Tytsjerksteradiel, op het gemeentehuis van Bergum, in
Friesland. Hij werd lid van de verzetsgroep “Navis”, die in de
oorlogsjaren actief was onder leiding van rijksontvanger Navis.
De Heer Postuma hield zich vooral bezig met het vervalsen van
persoonsbewijzen en distributiestamkaarten. Na de meidagen van 1943
werd hij medewerker van de Persoonsbewijzencentrale Friesland, waar hij
zijn illegale werk voortzette. Op 3 februari 1944 deed hij mee aan de
overval op het gemeentehuis van zijn toenmalige woonplaats Bergum,
waarbij ongeveer zeshonderd persoonsbewijzen en achttienduizend
zogenaamde Tweede Distributiestamkaart zegels werden buitgemaakt.
Daardoor konden weer vele onderduikers worden geholpen.

Hoe gevaarlijk deze activiteiten in oorlogstijd waren, blijkt wel uit
het feit, dat Sieger Postuma op 18 december 1944 in Dokkum werd
gearresteerd door de Duitsers.

Gelukkig werd hij uit de gevangenis van Leeuwarden bevrijd mede door
hulp van een voormalige collega.De aard van het werk liet
uiteraard niet toe dat verzetsmensen bij naam en toenaam bekend waren
bij degenen, die het valse persoonsbewijs kregen. Maar in het geval van
de heer Postuma kwam één van de geredden, jaren na de bevrijding, er
door toeval achter wie haar het levensreddende valse persoonsbewijs had
verschaft. Tijdens de boekenweek van 1974 kocht de eerste, helaas
overleden, vrouw van de Heer Postuma het boek van Marga Minco “Het
Bittere Kruid”. Achter in het boek zat een fotocopie van haar valse
persoonsbewijs op naam van Fimkje Kooi. Mevrouw Postuma herkende
onmiddellijk de handtekening van haar man op dat persoonsbewijs. Toen
in 1983, 40 jaar na de uitgifte van het persoonsbewijs, het
Verzetsmuseum in Leeuwarden werd geopend, werd Marga Minco speciaal
daarvoor uitgenodigd. Hierdoor leerde Mevrouw Minco de man die haar
valse persoonsbewijs had gemaakt alsnog persoonlijk kennen. De
gebeurtenissen rond dit persoonsbewijs heeft zij beschreven in haar
boek “De Glazen Brug”.

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis van de zes
miljoen Joodse slachtoffers van de Sjoa (Holocaust) en van de duizenden
bloeiende Joodse gemeenschappen die door de nazi’s zijn verwoest in de
periode 1939-1945. Het instituut is tevens een centrum van onderzoek
naar zowel de oorzaken als de gevolgen van de Jodenvervolging tijdens
de Duitse overheersing van grote delen van Europa voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Yad Vashem geeft hen, namens het gehele Joodse volk, de eer die hun
toekomt door hen de eretitel “Rechtvaardigen onder de Volkeren” toe te
kennen. Dit is de hoogste onderscheiding die de Staat Israël kent. Aan
allen die deze onderscheiding ontvangen, wordt een oorkonde en een
medaille uitgereikt. Tevens zal er in Yad Vashem een plaquette met hun
naam worden onthuld, welke wordt aangebracht aan een speciaal voor dat
doel gebouwde Eremuur.

Het Yad Vashem Instituut is een Israëlische Rijksinstelling, die in
1953 werd opgericht door de Knesset (het Israëlische
Parlement). Het doel van het Instituut is de herdenking van de zes
miljoen Joden, die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi’s en hun
handlangers werden omgebracht en het eren van diegenen, die -zelf niet
Joods zijnde- zich op bijzondere wijze verdienstelijk h