Heropening Synagoge van Enschede


Op 22 april is de uit 1928 daterende synagoge van Enschede heropend. Het monumentale gebouw is na een grondige renovatie van drie jaar in oude luister hersteld.

De synagoge werd in oriëntaalse stijl ontworpen en gebouwd door de
Amsterdamse architect K.P.C. de Bazel. In de loop der jaren raakte het
gebouw in verval, mede door de gebeurtenissen rond het gebouw tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
De thans voltooide restauratie werd uitgevoerd onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

Op de website van de Synagoge van Enschede zijn de verschillende stadia  van de restauratie te bekijken in een reeks foto’s. 

De officiële heropening van de restaureerde synagoge werd verricht door burgemeester Mans van Enschede.
In november 1996 gaf burgemeester Mans het startsein tot de oprichting
van het ‘Initiatiefcomité Restauratie Synagoge Enschede’. De
her-ingebruikname van de synagoge wordt gesymboliseerd in door het in
colonne binnendragen van deTora-rollen.
Bij de plechtigheid was ook de ambassadeur van Israël Eitan Margalit aanwezig, reden voor uitgebreide veiligheidsmaatregelen.
De
muzikale omlijsting werd verzorgd door het Amsterdams Synagogaal Koor.

Bij de officiële heropening is voorzitter Hartog van de Nederlands
Israëlitische Gemeente ter stede onderscheiden als lid in de Orde van
Oranje Nassau. Hij was geruime tijd geestelijk waarnemer in het
rabbijnloze tijdperk.

Op de openingsdag werd in de synagoge de tentoonstelling De Synagoge
van Enschede gerestaureerd
geopend. De tentoonstelling staat geheel in
het teken van de restauratie.
De architect van de Enschedese synagoge staat centraal in de
tentoonstelling De Bazel in Twente, die tot 20 juni te zien zal zijn
in het Architectuurcentrum Twente.

Vanaf 25 april is de Synagoge  op zondag en woensdag van 11 –
17.00 uur voor bezoekers geopend (met uitzondering van joodse
feestdagen. Woensdag 26 mei 2004 is de Synagoge gesloten).
Volwassenen betalen ? 3,-, jongeren tot 18 jaar betalen ? 2,-.
De toegang vooor studenten bedraagt ? 2,50. Voor kinderen beneden 5 jaar is de toegang gratis.
E-pas, 65+ pas, museumjaarkaart, CJP etc. zijn NIET geldig.

De opening van de synagoge luidt tevens het begin in van een nieuw
tijdperk. met ingang van 22 april 2004 zal in de synagoge het
Euregionaal centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur zijn
activiteiten gaan ontplooien. Dit Centrum heeft als doel de synagoge
een open huis te laten zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in
Jodendom in het algemeen en in de Euregio in het bijzonder.
Belangstellenden kunnen hier onder meer terecht voor cursussen,
rondleidingen en lezingen. Bij het centrum kunnen ook de ruimtes van de
synagoge gehuurd worden voor diverse doeleinden.

De website van de Synagoge Enschede biedt een schat aan informatie,
zowel over het gebouw als over de geschiedenis van de joodse
gemeenschap in Twente. Een lijst naslagwerken is toegevoegd.

Advertentie (4)