‘Joden in Meppel 1940-1945’

Zaterdag werd in het Drukkerijmuseum te Meppel een tentoonstelling geopend met foto’s van van ruim tachtig joodse families, die tot oktober 1942 deel uitmaakten van de Meppelse samenleving.

Op 3 oktober 1942 werden ruim 250 joodse Meppelers per trein naar Westerbork afgevoerd.

De tentoonstelling is een confronterende voorloper van het boek ‘Joden in Meppel 1940- 1945’ van historicus Thijs Rinsema, dat eind deze maand verschijnt. Rinsema heeft een overstelpende hoeveelheid feiten, documenten, verhalen en fotomateriaal verwerkt in zijn boek. De tentoonstelling is tot stand gekomen door vrijwilligers van het Drukkerijmuseum, de gemeente en de stichting historie in perspectief.

‘We hebben allemaal in ons geheugen markante punten in de historie van de Tweede Wereldoorlog. De jodenvervolging met zes miljoen slachtoffers is daar één van. Deze tentoonstelling brengt de ondergang van dit helemaal in onze samenleving geïntegreerde volksdeel heel dichtbij. En die 250 verdwenen Meppelers hebben nu een gezicht gekregen’, benadrukte Scholtus.

De tentoonstelling wordt de komende weken bezocht door leerlingen van de Meppeler scholen. Een uiterst geslaagde poging om de historie in een duidelijk perspectief bij de kinderen te brengen, was de mening van onderwijswethouder Scholtus. Het bij de tentoonstelling behorende begeleidend boekwerkje ‘Tachtig huizen in Meppel stonden ineens leeg’ is dan ook gratis voor de leerlingen beschikbaar.

Op de expositie, die te zien zal zijn t/m 29 mei 2004, zijn niet alleen foto’s te zien van tachtig joodse Meppeler families, maar de tentoonstelling is zo gerangschikt dat per straat afbeeldingen van de woonhuizen en de joodse bewoners te zien zijn. Daarnaast wordt via documenten en verhalen uit de overlevering van buurtgenoten en vrienden, weliswaar beperkt, toch een ingrijpend beeld geschetst van de periode 1940-1945 in de stad, waar meer dan negentig procent van het joodse volksdeel voornamelijk in Auschwitz vergast werd. Ook wordt door het getoonde geschetst hoe minutieus en nauwgezet, behoudens een enkele uitzondering, de Meppeler politie en plaatselijke ambtenarij ‘hun plicht’ in deze verricht hebben. Navrant, maar historisch in de juiste context, is dan ook de aanwezigheid van een groepsfoto van het toenmalig politiekorps, op deze indrukwekkende tentoonstelling.

De drukbezochte opening zorgde zaterdag dan ook voor veel emotie bij de vooral oudere bezoekers, die nog feilloos de namen van hun vroegere buurkinderen, klasgenoten, mede-elftalspelers en vriendjes op de foto’s konden opnoemen. Stadsgenoten, die na 3 oktober 1942 van de ene op de ander dag uit de lokale samenleving waren verdwenen.

Bron: De Stentor, 19 april 2004

Plaats: Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11, 7941 BK Meppel.
Telefoon/telefax: 0522 – 242565
Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Het museum is op feestdagen gesloten.
email: info@drukkerijmuseum-meppel.nl

Advertentie (4)