OJEC: Passion ‘riskant’

Het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) deelt de zorg van andere joodse en christelijke groepen over de omstreden film The Passion of the Christ.

"Mel Gibson’s film over het lijden en sterven van Jezus moet worden gezien als een moderne vorm van een passiespel", aldus het OJEC. "Dat roept argwaan op. De christelijke traditie van passiepreken en passiespelen is namelijk onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het antisemitisme. Veel jodenvervolgingen, vooral in het Midden-Oosten en Oost-Europa, begonnen in de weken voor Pasen."

Het is volgens het OJEC opvallend dat de ultra-conservatieve rooms-katholiek Gibson alle controversiële passages uit de vier evangeliën over de joodse leiders en de joodse menigte die Jezus’ kruisiging wilden, in zijn film heeft verwerkt. De menigte die tijdens Jezus’ kruisgang juist weeklaagt, zoals de evangelist Lucas beschrijft, blijft echter buiten beeld.

"Helaas hebben de stellingnames van de Rooms-Katholieke Kerk en van veel protestantse kerken, waarin elke collectieve schuld van heel het joodse volk aan de kruisiging van Jezus expliciet wordt afgewezen, Gibson niet voorzichtiger gemaakt bij het waagstuk van de verbeelding van het lijdensverhaal", aldus het OJEC.

The Passion of the Christ is sinds donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien. Evangelische groepen vinden de film juist een goed middel om mensen met het evangelie in contact te brengen.