NIK laat joodse begraafplaats Winschoten opknappen


Ca. 35 liggende grafmonumenten op de joodse begraafplaats in Winschoten worden eindelijk gerestaureerd. De meeste staande gedenktekens werden enkele jaren geleden door vrijwilligers schoongemaakt en geverfd.

De eigenaar van de begraafplaats, het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap heeft een steenhouwer opdracht gegeven de werkzaamheden
uit te voeren.

Cor Poortman, die de gewijde plek voor het NIK beheert, is verheugd
over de restauratie.  De begraafplaats aan het Sint Vitusholt,
erfenis van het rijke joodse verleden van Winschoten, telt meer dan
vijfhonderd graven.

Aan enkele tientallen liggende grafmonumenten moet meer werk gedaan
worden dan schoonmaken en verven. opknapbeurt. Volgens Poortman, die
als ambtenaar van de gemeente Winschoten ook de algemene begraafplaats
beheert, is de betonnen onderbouw in veel gevallen verrot en is het
verval groot.

 Het NIK kwam er, door geldgebrek, vele jaren niet aan toe groot
onderhoud te plegen. Volgens Poortman is er sinds 1983 door het NIK
niets aan de begraafplaats gedaan. Inmiddels zijn er fondsen gevonden
en worden landelijk begraafplaatsen opgeknapt.
In het kader van die landelijke actie wordt ook ‘Winschoten’
meegenomen. Poortman weet nog niet of alle vervallen graven worden
opgeknapt. “Als dat wel gebeurt, is het een kostbare klus. Er moet een
steenhouwer bijkomen, het is arbeidsintensief werk.”

De begraafplaats aan het Sint Vitusholt werd in 1829 geopend en door de joodse gemeenschap zelf beheerd en onderhouden.

In 2005 (‘het jaar van Winschoten’) zal de joodse geschiedenis  in
meerdere opzichten in de belangstelling staan, o.m. door een
televisiedocumentaire.