Zoeken naar Noach’s ark


Op een satellietfoto van de berg Ararat in Oost-Turkije, menen wetenschappers opnieuw sporen van de ark van Noach te hebben ontdekt. Daarom begint een team van Amerikaanse en Turkse archeologen deze zomer een nieuwe zoekactie.

Amerikaanse spionagevliegtuigen fotografeerden al in 1949 een vreemde,
door ijs bedekte structuur op de berg. De Amerikaanse regering gaf deze
beelden in 1997 vrij. Volgens fanatieke gelovigen was hierop
overduidelijk de vorm van een schip te zien.
Wetenschappers vonden de foto’s echter geen overtuigend bewijs voor
deze stelling. Zij wezen er ook op dat er geen enkel geologisch bewijs
bestaat dat het water op aarde ooit zo hoog heeft gestaan.

Door de zeer hete zomer van vorig jaar is een fors deel van de ijslaag
op de top van de Ararat gesmolten. Daarom gaf de Hawaiiaanse zakenman
Daniel McGivern, die tevens een zeer overtuigd katholiek is, opdracht
om nieuwe satellietfoto’s te maken van de berg. Daarop zou een grote
structuur van 15 meter hoog, 25 meter breed en 150 meter lang te zien
zijn.

De Hawaiiaanse zakenman Daniel McGivern financiert de expeditie, die op
15 juli 2004 van start gaat.
De afgelopen decennia zijn talrijke wetenschappers en avonturiers
afgereisd naar Oost-Turkije in de hoop het legendarische schip te
vinden. De expedities vormen zelfs een belangrijke bron van inkomsten
voor de plaatselijke bevolking.

Mocht het deze keer wel lukken het
schip te lokaliseren, dan zullen de wetenschappers het met rust laten,
zo beloofde McGivern. “We zullen de ark alleen fotografen zodat
iedereen hem kan zien”, aldus de zakenman.

Volgens de Tora (Bereesjiet 6:1-8:14) liet God het veertig dagen en nachten
regenen om de mensen te straffen voor hun verdorvenheid. Noach kreeg
opdracht een ark te bouwen die, naast hem en zijn familie, van alle
diersoorten op aarde een mannetje en en vrouwtje kon huisvesten.

Toen
na de zondvloed het water zakte, strandde de ark op de 5156 hoge berg
Ararat, zo wil de overlevering.

Zie voor meer Noach’s ark links en informatie:  www.noahsarksearch.com