Crisis in regering-Sharon


Ministers die zich blijven verzetten tegen Sharon’s plan om joodse nederzettingen in de strook van Gaza te ontruimen zullen worden ontslagen. Maar de stemming over het ontruimingsplan is uitgesteld tot volgende week.

De regering van Sharon verkeert in een crisis, omdat maar elf van de 23
ministers voor het door de Verenigde Staten en de Europese Unie
gesteunde ontruimingsplan zijn. “Ik ben vastbesloten dit plan
goedgekeurd te krijgen en ik zal als dat nodig is daartoe de
samenstelling van de regering veranderen of andere politieke stappen
zonder precedent nemen”, aldus de oud-generaal zondag tijdens het
kabinetsberaad.

Sharon heeft de stemming over het plan uitgesteld tot volgende week. De
ministers die Sharon in het vizier heeft zijn in de eerste plaats de
twee ministers van een van de twee kleine regeringspartijen de
Nationale Unie. Het gaat om Elon en Lieberman. Deze twee ministers
behoren tot de beweging van de orthodoxe kolonisten en hebben gezegd te
zullen opstappen als de regering het ontruimingsplan aanvaardt.
Lieberman wil bij voorkeur alle Palestijnen verplaatsen naar Jordanië,
inclusief de Israëlische Arabieren, zei hij in een interview.

Maar Sharon is vooral woedend op zijn partijgenoot minister van
Financiën, Netanyahu. Beiden hebben het hele pinksterweekeinde beschuldigingen
uitgewisseld. Sharon verweet Netanyahu “het landsbelang
ondergeschikt te maken aan zijn persoonlijke strijd om het
leiderschap.” Netanyahu, zelf oud-premier, verwijt partijgenoot Sharon niet te
willen luisteren naar de afwijzing van het plan in het tot Likudleden
beperkte partijreferendum en beschuldigt hem van ondemocratisch gedrag, omdat hij
de uitslag van een referendum in de Likud negeert om zijn plan door te
kunnen drukken.
Ook andere vooraanstaande ministers, zoals
Silvan Shalom van Buitenlandse Zaken, verzetten zich tegen de ontruiming van
de 21 nederzettingen in de Gazastrook. Maar de Israëlische bevolking
staat, zo blijkt uit opiniepeilingen, achter Sharon, die volgens zijn
woordvoerder niet van plan is af te treden en evenmin voornemens is
zijn plan in te trekken. “Dit is de ernstigste politieke crisis sinds
zijn aantreden en hij is een vechter die niet opgeeft”, aldus zijn
woordvoerder.

Minister van Justitie Josef Lapid, leider van de centrumpartij Shinui,
probeert de twee kemphanen tot een compromis te verleiden, maar de
premier voelt daar niets voor. In de bijeenkomst van de ministerraad
van afgelopen zondag is zeven uur lang over het voorstel gesproken
zonder dat het tot een conclusie, laat staan een stemming, is gekomen.
De discussie wordt komende zondag voortgezet, maar het is niet
duidelijk of Sharon het debat dan met een stemming wil afronden. Van de
23 ministers zijn er nog altijd 12 tegen het plan en gisteravond wees
niets erop dat de premier binnenkort op een meerderheid mag rekenen.

Minister Lapid zegt bang te zijn dat de regering zal struikelen over
het terugtrekkingsplan. Als compromis stelt hij voor dat de
ministerraad alleen de eerste van vier fasen goedkeurt, dat wil zeggen
de ontmanteling van slechts drie van de eenentwintig Israëlische
nederzettingen in de Gazastrook. Netanyahu heeft eerder gezegd dat hij
zich daar wel in kan vinden, als de rest van het plan maar in de
ijskast wordt gezet. Lapid stelt voor dat het kabinet de laatste drie
fasen van Sharons voorstel voor kennisgeving aanneemt en er pas in de
loop van volgend jaar over stemt. Op die manier kan een crisis worden
voorkomen, vooropgesteld tenminste dat de extreem-rechtse Nationale
Unie en Nationaal Religieuze Partij in het compromis geen reden zien de
coalitie te verlaten.

Na het Likud-referendum heeft Sharon zijn plan aangepast – onder meer
door het te faseren – en hij lijkt niet van zins het opnieuw te
veranderen. Hij hield zijn ministers zondag voor dat een verwerping van
het huidige v