Nogmaals: Joodse begraafplaats Kampen


Volgens de gemeente Kampen is het verplaatsen van joodse graven eind jaren ’50 op waardige wijze gebeurd en is er geen enkel bewijs dat op het terrein van de voormalige begraafplaats gevonden stoffelijke resten gedumpt zouden zijn in kolken buiten de stad.

Volgens de stadsarcheoloog is niet 100% uit te sluiten dat er na het
herbegraven toch botten op de voormalige begraafplaats zijn
achtergebleven.
De joodse gemeenschap onder leiding van rabbijn J. Jacobs aanvaardt dat
mogelijk resten zijn achtergebleven, maar laat die rusten waar ze nu
liggen, aldus de gemeente.
Het Joods Begrafeniswezen is wel voornemens de grond aan te kopen om de
begraafplaats t.z.t. in ere te herstellen. Dit met name omdat op de
gropnd thans een school staat, waardoor de eeuwige grafrust zou kunnen
worden geschonden

De begraafplaats werd in 1948 geruimd nadat die sinds 1843 niet meer
werd gebruikt. De resten werden op het joodse kerkhof in het bij Kampen
gelegen IJsselmuiden herbegraven. Daarna werd op het terrein een
speeltuin aangelegd. Eén getuige beweert dat onder de glijbaan een kuil
ontstond waar botten en schedels zijn gevonden. Hardnekkige geruchten
willen dat die in zakken zijn afgevoerd en buiten de stad zijn gedumpt.

In Nederland zijn ongeveer vijftig joodse begraafplaatsen. Deze zijn
meestal eigendom van joodse organisaties, die de graven onderhouden.
Het komt zelden voor dat joodse begraafplaatsen worden geruimd.