Vanavond in NOVA: Israël negeert ‘anti-Israëlische Europese rechters’


Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet vanmiddag uitspraak over de veiligheidsmuur tussen de Israëlische en de Palestijnse gebieden. In NOVA vanavond het laatste nieuws, een gesprek met de juridisch adviseur van de Palestijnse delegatie Pieter Bekker en een reactie van de Israëlische minister van Financiën Benjamin Netanyahu.

Uitzending: 9 juli 2004, na het nieuws van 22.00 uur op Ned. 3

Israël negeert het oordeel van het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag. De minister van Justitie van de joodse staat, Yosef Lapid,
bevestigde dat vrijdag. Hij zei dat het hof een panel is van landen van
de Europese Unie die niet sympathiek staan tegenover Israël.

Volgens een uitgelekt oordeel bepaalt het Internationaal Gerechtshof
vrijdag rond 17.00 uur dat de afscheidingen die Israël in de bezette
gebieden bouwt in strijd zijn met het internationaal recht. Het hof
telt vijftien magistraten, onder wie vijf uit Europa. Dat zijn de
rechters Guillaume (Frankrijk), Higgins (Groot-Brittannië), Kooijmans
(Nederland), Simma (Duitsland) en Tomka (Slowakije). De overige
rechters komen uit Brazilië, Egypte, Japan, Jordanië, Madagaskar,
Rusland, Sierra Leone, Venezuela en de Verenigde Staten.

De voorzitter is de Chinese rechter Shi Jiuyong. De Amerikaanse rechter
Buergenthal is naar verluidt de enige magistraat die het niet eens was
met het oordeel. Burghenthal kreeg naar verluidt op één punt bijval van
de Nederlander Kooijmans. Dat betrof de passage waarin het gerechtshof
de wereld oproept om actie te ondernemen tegen de afscheidingen. Die
oproep werd derhalve met dertien tegen twee stemmen aangenomen.

Het oordeel van het Internationaal Gerechtshof is niet bindend. Het is
een juridisch advies waar de Algemene Vergadering van de VN in december
om vroeg. Westerse landen hebben er kennelijk vergeefs op aangedrongen
dat het hof zich niet over de zaak zou uitlaten. Israël meende dat het
hof niets met deze interne veiligheidskwestie te maken heeft. Het
internationale hof, inclusief Buergenthal, achtte zich echter wel
degelijk bevoegd het gewenste advies uit te brengen.

Het oordeel is naar het zich laat aanzien vernietigend voor de
Israëlische politiek in de bezette gebieden. De afscheidingen zijn
volgens het hof over een merkwaardig traject verrezen. De rechters zijn
er daarom niet van overtuigd dat de muur werkelijk om
veiligheidsredenen wordt gebouwd. De muur moet weg en alle schade die
de aanleg Palestijnen heeft berokkend, dient te worden vergoed, volgens
het Internationaal Gerechtshof.

Bron:  website van NOVA, waar ook een aantal relevante links te vinden zijn.