Het metaheerhuis in Gouda


Met het plaatsen van drie panelen met de namen van alle Joodse inwoners van Gouda die in de oorlogsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht, is het voormalige Metaheerhuis van Gouda een stedelijk monument en waardige gedenkplaats geworden.

Gebouw De Haven, een in 1991 gerestaureerd en gerenoveerd monumentaal
grachtenpand aan de Oosthaven in Gouda, was tot in de Tweede
Wereldoorlog het landelijk Centraal Tehuis voor Joodse Bejaarden.

De Duitse bezetter heeft op 9 april 1943 de bewoners en personeelsleden weggevoerd, waarna vrijwel allen zijn omgebracht.

Na de oorlog werd het gebouw met het metaheerhuis door het Joods Armbestuur verkocht aan de plaatselijke Hervormde gemeente.
Sinds 1989 is het complex in het bezit van de Stichting tot behoud van het Gebouw De Haven.

In 1994 werd het toen net gerestaureerde metaheerhuis ingericht als
gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die in de oorlogsjaren
1940-1945 om het leven zijn gebracht.


In het Hebreeuws en in het Nederlands zijn op panelen de woorden van Jesaja 25:8 aangebracht:

‘Hij laat de dood voor altijd verdwijnen, G’d, de Eeuwige, zal de tranen van alle gezichten wissen.
De smaad Zijn volk aangedaan zal Hij van heel de aarde verwijderen.
Want de Eeuwige heeft het gezegd.’

Op drie panelen staan ruim driehonderd thans bekende namen van Gouds Joodse slachtoffers.

Getuige hetgeen in het bezoekersboek os opgeschreven, is de
gedenkplaats een ruimte geworden waar velen stilte, herinnering, bezinning en
bewustwording hebben ervaren.

Jaarlijks wordt op 4 mei, op de avond van de dodenherdenking, een
korte plechtigheid gehouden. Belangstellenden zijn daarbij van harte
welkom.

Op de jaarlijkse Open Monumentendag is de gedenkplaats voor het publiek geopend.
Bezoek op afspraak is verder altijd mogelijk.

Door de ligging in een authentieke omgeving vormt het voormalig
metaheerhuis een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de
herinnering aan de vroegere Joodse gemeenschap in Gouda.

In 2000 werd het metaheerhuis vanwege de architectonische en
cultuurhistorische waarde van het gebouw als rijksmonument
geregistreerd.

De Stichting Gouds Metaheerhuis werd in 1995 opgericht. Zij
heeft als doel het voormalig metaheerhuis te beheren in zijn inrichting
als gedenkplaats en streeft naar een ruime bekendheid ervan.
Vanwege het educatieve aspect zijn er ondermeer contacten met het Verzetsmuseum Zuid-Holland en met het onderwijs.

Beheer, onderhoud en activiteiten van het metaheerhuis brengen
uiteraard de nodige kosten met zich mee. Omdat de stichting niet wordt
gesubsidieerd is de bijdrage van donateurs vrijwel de enige bron van
inkomsten. Het stichtingsbestuur besloot daarom Vrienden van het Metaheerhuis op te richten, een vriendenkring voor diegenen die hun financiële steun willen toezeggen.

Vrienden van het Metaheerhuis zijn donateurs die de stichting willen
steunen en daartoe jaarlijks een financiële bijdrage overmaken.
Wilt u zich als Vriend aanmelden? Klik HIER om een formulier in pdf-formaat te downloaden.
U kunt ook het formulier op onze internetsite gebruiken.
Bij voorbaat onze hartelijk