Masorti Almere


Vanaf Rosj Hasjana zullen alle sjoeldiensten van Masorti Almere plaatsvinden in de Synagoge van Weesp.

Het bestuur van Masorti Almere
maakt bekent dat  ze overeenstemming heeft bereikt met het bestuur
van de Weesper Synagoge over de huur van de Synagoge. Het bestuur van
Masorti Almere is zeer gelukkig met dit bereikte resultaat, ook al
staat de Synagoge niet in Almere.

Het adres van de Synagoge is Nieuwstraat 3-5 te Weesp.