Onderwijs over WOII moet kerndoel blijven in basisvorming


Met name het gebruik van ‘jood’ als scheldwoord en het geringe alarm dat antisemitisme in het algemeen oproept is voor de PVDA aanleiding om kamervragen te stellen aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs.


In een televisie-uitzending van Twee Vandaag van 21 juli
werd melding gemaakt van een toenemend aantal antisemitische
uitlatingen op Nederlandse scholen. Dit was naar aanleiding van een
rapport van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël.
Daarin wordt gesteld dat het aantal antisemitische incidenten in
Nederland afneemt. Daarbij steekt Nederland positief af bij landen als
Frankrijk en België. Wel wordt antisemitisme ‘alledaagser’ en wordt
‘jood’ weer als scheldwoord gebruikt.
De PvdA’ers Gerdi Verbeet en Mariëtte Hamer vragen de minister tevens
om een reactie op een recent onderzoeksrapport over antisemitisme.

De resultaten daarvan zouden voor de minister aanleiding moeten zijn te
overwegen het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, de jodenvervolging
en de Holocaust opnieuw te benoemen als kerndoel in de basisvorming.
Joden worden op hun etniciteit aangesproken door hun collega’s, klanten
en buurmannen. En omdat de slachtoffers eraan gewend raken, maken ze er
geen melding van. Volgens een Brits onderzoek moeten resultaten van
soortgelijke onderzoeken als deze worden verviervoudigd om het
werkelijke voorkomen van jodenhaat te weerspiegelen.

De regering heeft vooralsnog het voornemen kenbaar gemaakt dat deze onderwerpen niet langer kerndoelen zullen vormen.