Sjoelkaart van Nederland


Sinds enkele dagen is rechts op de voorpagina van joods.nl de Sjoelkaart van Nederland te vinden. De synagoges zijn per provincie, en Amsterdam afzonderlijk, aangegeven met Davidssterretjes. Maar de kaart en de informatie erachter is nog lang niet compleet.

Natuurlijk wist de redactie al vóór de Sjoelkaart online gezet werd,
dat er hiaten en helaas ook fouten in de onderliggende bestanden
voorkomen. Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat die
informatie kennelijk ooit zo is aangeleverd… en voor ons de
oplettendheid en medewerking van onze bezoekers  de snelste manier
om alles weer kloppend en correct te krijgen.

We vragen dan ook vriendelijk doch dringend om enig geduld en begrip.

Langs deze weg roepen we de hulp in van degenen die actuele
informatie over de sjoels en de bijbehorende gemeentes aan ons wil
doorgeven. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot adres, telefoonnummer
en email- en webadres. Extra toelichting m.b.t. uw gemeente en/of
synagoge is meer dan welkom, en denk ook eens aan de mogelijkheid om de
sjabbat- en jomtovdiensten daaraan toe te voegen!

Informatie toezenden kan uiteraard via email, maar ook met gebruikmaking van het
Organisatieformulier dat voor ingelogde bezoekers te vinden is in Mijn
Map (onderdeel van Mijn Joods.nl).

Voor alle duidelijkheid nog eens stap voor stap hoe deze zelfwerkzaamheid gaat:

1) log in

2) kies Mijn joods.nl

3) kies My folder

4) kies bij ‘Selecteer een item om toe te voegen: Joods Gebeurtenis

5) klik Nieuw item toevoegen

6) Vul het formulier in

7) Klik onderaan Bewaar

8) Verander: Status: Privé naar Indienen

9) De redactie controleert de aangeboden gegevens en publiceert ze.

Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!