Summer-U 2004


Van 22 tot 29 augustus organiseert de European Union of Jewish Students de Summer University 2004. Vierhonderd joodse studenten uit heel Europa verzamelen zich in Berlijn voor een week vol discussies en sociale activiteiten.

Berlijn is binnen Euopea de snelst groeiende joods gemeenschap. De
organisatie wil met de Summer University 2004 een microcosmos creëren
waar de deelnemers zich tot in het merg joods kunnen voelen.

“Think Jewish, talk Jewish, drink Jewish and even kiss Jewish” meldt de
website van Summer-U 2004, die daarbij laat weten dat er nog ca. 30
plaatsen beschikbaar zijn in het idyllisch gelegen jongerencentrum net
buiten Berlijn.

Opgeven kan rechtstreeks via de (traag ladende!) website van Summer-U 2004.

De European Union of Jewish Students is de overkoepelende organisatie
van alle Joodse studeentenverenigingen en -organisaties in Europa.
Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, waarvan de
Summer University de grootste is.

Het doel van de EUJS is het versterken van de onderlinge solidariteit
door joodse studenten binnen een vaak moeizame en pluriforme omgeving
te versterken in hun identiteit, zodat de nieuwe generatie joden in
Europa kan opgroeien met een gevoel van trots op hun geschiedenis,
cultureel erfgoed en tradities. De EUJS hecht veel waarde aan educatie
en stimuleert de studie en uitbreiding van kennis van het Jodendom, de
joodse cultuur en de Hebreeuwse taal.
De EUJS beschouwt het versterken van de band tussen de Europese joodse
studenten en Israël als een van haar kerntaken. De EUJS ziet een taak
weggelegd voor joodse studenten om te komen tot een tolerant,
democratisch Europa dat zowel op de joodse als niet-joodse wereld een
positieve invloed kan hebben.
De EUJS steunt joodse studenten in Europa waar die op de barricades
gaan voor gelijke rechten en strijden tegen antisemitisme, xenofobie en
andere vormen van discriminatie.
De EUJS wil discussies tussen minderheden en de interreligieuze dialoog in Europa bevorderen.