Synagoge Medemblik terug naar de Joodse Gemeenschap


Tenminste, als er op zeer korte termijn voldoende geld bijeengebracht kan worden om het vorig jaar zo fraai gerestaureerde medienesjoeltje uit 1808 aan te kopen. De Stichting Synagoge Medemblik roept uw hulp in, want de tijd dringt!

Jarenlang is het gebouwtje oneigenlijk gebruikt: het heeft als
opslagruimte gefungeerd, er heeft een garagebedrijfje met smeerkuil in
gezeten, de Turkse gemeenschap had er een moskee en een tijdlang
is er een expositieruimte in gevestigd geweest. Op dit moment is
de gemeente Medemblik eigenaar en deze wil het verkopen aan de speciaal
hiervoor opgerichte Stichting Synagoge Medemblik. Half augustus zal
het  worden getaxeerd en half september zal een en ander moeten
worden afgerond.  Natuurlijk behoort het gebouw toe aan de Joodse
gemeenschap, maar eerst moet het worden aangekocht, en daarvoor moet op
heel korte termijn voldoende geld bijeen worden gebracht.

De burgemeester deed een slag in de lucht en noemde een bedrag van ? 25.000 a
? 35.000. Dit moet dus worden bekeken door de taxateur. Met zijn allen
moeten we dat kunnen verwezelijken. Het is geen wereldkapitaal!

Waarvoor wil de Stichting Synagoge Medemblik het gebouw gaan gebruiken?
Wij denken in de eerste plaats aan een (Joodse) culturele invulling,
zoals het organiseren van concerten, lezingen, exposities, kleinschalig
theater, koffiesjmoes-ochtenden voor ouderen, cursussen op Joods gebied
etc. In de tweede plaats willen wij proberen of er voldoende
belangstelling is om regelmatig een sjoeldienst te houden. We
willen de sjoel hiermee zijn oorspronkelijke functie teruggeven.
Dit alles willen we nadrukkelijk niet uitsluitend voor ons zelf houden,
maar ook aanbieden aan belangstellenden uit de niet Joodse gemeenschap,
om vooral een brug te slaan naar de niet Joodse bevolking. Ik denk dat
dat in deze tijd van opkomend  antisemitisme een belangrijk
gebaar kan zijn. Het zal een regionale functie krijgen, voor de wijde
omtrek boven Amsterdam. Laten we er met zijn allen iets moois van maken!

Voor inlichtingen:
Pauline T.B. Ricardo (voorzitter bestuur)
tel.: 0229-202103 / 06-2274 1493