Marokkaanse raad de Baarsjes wint vrijwilligersprijs


De winnaar van de vrijwilligersprijs is het team Marokkaanse hbo-studenten dat Marokkaanse Amsterdammers in contact brengt met joodse Amsterdammers en jongeren met politieagenten. De studenten kregen de prijs jl zaterdag tijdens de eerste ‘Baarsjesdag’, een informatiemarkt waarop bijna vijftig vrijwilligersorganisaties hun seizoen openden.


Stadsdeelvoorzitter Van Waveren: ‘Onze Turken en Marokkanen raken thuis in de organisatie van vrijwilligerswerk.’

Juryvoorzitter Ruud Sjoerdsma (Amsterdamse Vrijwilligerscentrale)
motiveert de keuze met ‘Moedig, de juiste onderwerpen en op het juiste
moment.’
Het debat tussen politie en Marokkaanse jongeren keek terug op
de Driss Arbibzaak aan het Mercatorplein. Een messentrekker werd hier
door de politie dood geschoten.

Het debat antisemitisme en
anti-islamisme was vlak voor de 4 mei-herdenking, waar ook de
Marokkaanse jongeren oorlogsslachtoffers herdachten. De debatten
trokken elk meer dan honderd bewoners uit het stadsdeel. De
studentenwerkgroep uit de Marokkaanse Raad heeft zich intussen
verzelfstandigd tot Kantara, het Arabische woord voor bruggenbouwer.

De winnaar is één van de drie genomineerde projecten. Ook de
conversatielessen Nederlands, opgezet door Talent, en de
buurtbemiddeling Orteliusbuurt waren genomineerd. De jury waardeert het
enorm dat mensen uit de buurt vrijwillig taalles geven aan hun
buurtgenoten. Het gaat om twintig docenten en honderd cursisten per
jaar. Een andere genomineerde is de buurtbemiddeling Orteliusbuurt,
bewoners bemiddelden veertig keer bij burenruzies. De jury: ‘De
persoonlijke aanpak van de vrijwilligers door professionele training
spreken ons zeer aan’.

De jury constateert dat vrijwilligers sterk gebaat zijn bij
professionele faciliteiten, zoals training en kantoorbenodigdheden.
Stadsdeelvoorzitter Van Waveren reageert hierop met een zoektocht naar
een extra bedrag voor vrijwilligers in de begroting voor 2005, zo
kondigt hij aan tijdens de uitreiking.

Naast de genomineerden noemt Van Waveren nog twee projecten met name:
het duurzame en charismatische project joods-Marokkaanse dialoog van
Synagoge West, buurman van de Islamitische basisschool As Siddieq, en
de werkgroep 4 mei De Baarsjes, die tussen de verstoorde
dodenherdenking van 2003 tot de gemeenschappelijke herdenking in 2004
was uitgegroeid van een duo naar een breed samengesteld platform met
deelnemers als jongerencentra, de drie moskeeën, Turkse vrouwen,
Marrokkaanse oudere mannen, Surinaamse groepen.

De jury kreeg meer dan twintig voordrachten. ‘Alle van grote waarde
voor de buurt’, zo reageerde zij verrast en schrijft de kandidaten: ‘De
drie genomineerden staat bij elkaar symbool voor alle voorgedragen
projecten en vertegenwoordigen gedrieën het scala aan maatschappelijke
groeperingen, zien de maatschappelijke problemen onder ogen en hebben
de moed daar iets aan te doen.’

Bron: www.amsterdam.nl