Weerstand tegen komst joods museum Elburg


Zangkoren en muziekverenigingen hebben bezwaar tegen de vestiging van een joods historisch museum in de voormalige synagoge aan de Jufferenstraat in Elburg, aangezien zij daardoor hun repetitieruimte zouden kwijtraken.

De Elburgse muziekverenigingen hechten bijzonder veel waarde aan het
behoud van hun huidige repetitieruimte in de oude binnenstad. Dat werd
duidelijk tijdens een door de fractie van de VVD in de Elburgse
gemeenteraad belegde hoorzitting in restaurant De Haas.

Emotionele beweegredenen liggen ten grondslag aan het standpunt van de
koren en korpsen. Maar ook de goede akoestiek van het gebouw en het
feit dat er een betaalbare huur wordt geheven spelen een rol.
Verplaatsing naar gemeenschapscentrum Het Huiken of andere locaties
zien de verenigingen niet zitten.

Er bestaat bij de betrokken verenigingen ook onvrede over de wijze
waarop door het college van burgemeester en wethouders van Elburg met
de gebruikers is gecommuniceerd. In feite werd alleen een aanzegging
ontvangen dat binnen een termijn van een jaar de huur wordt opgezegd.

De plannenmakers voor een joods historisch museum, vertegenwoordigers
van de oudheidkundige vereniging Arent Toe Boecop en het
Gemeentemuseum, deden tijdens de hoorzitting echter ook van zich
spreken.

Zij vinden dat de vestiging van het museum recht doet aan de vroegere
joodse inwoners van Elburg. Bovendien is er op dit moment slechts een
joods museum in Nederland en wel in Amsterdam. De vestiging van een
museum in Elburg wordt door de initiatiefnemers gezien als cultureel en
educatief belangrijk, maar ook van belang voor de bevordering van het
toerisme.

Door aanwezigen werd wel een poging ondernomen met een voorstel te
komen waarin mogelijk alle partijen zich kunnen vinden. Gedacht kan
worden aan een gezamelijk of gedeeld gebruik van het gebouw,
bijvoobeeld door de synagoge alleen in de zomermaanden een museale
bestemming te geven. In de wintermaanden kunnen de koren en korpsen in
het gebouw blijven oefenen.

Bron: De Stentor, 28 september 2004