Beschermend hekwerk plotseling weggehaald


Op verzoek van Sam Drukker, de maker van het Joods Monument aan het begin van de Oudestraat in Assen, is het hekwerk verwijderd dat het monument moest beschermen tegen plassende honden en geparkeerde fietsen. Tot ongenoegen van velen uit de Asser gemeenschap.

Het Joods monument aan het begin van de Oudestraat in Assen is weer
volledig bereikbaar voor honden die er hun poot tegen op willen
lichten. Ze kunnen er weer tegenaan pissen, want het hekwerk
dat ter bescherming daarvan en tegen het neerzetten van fietsen
was aangebracht, is zo maar verdwenen.Vandalisme? Neen. Het is er
door de Dienst Werk van de gemeente weggehaald. Waarom? De maker ervan,
Sam Drukker, wilde het weg hebben, omdat het naar zijn mening afbreuk
deed  aan zijn kunstwerk.

Plotseling was daar dit jaar het hek. Degelijk uitgevoerd en goed in de
verf. Eindelijk was er een eind gekomen aan de grote ergernis bij velen
dat het monument met zo?n grote emotionele betekenis er altijd zo
verwaarloosd bijstond en te dikwijls als wilde fietsenstalling werd
gebruikt, om niet te spreken over de goede bereikbaarheid ervan voor
loslopende en soms zelfs aangelijnde honden.

De bij bijzondere gerelateerde gelegenheden voor het monument
neergelegde bloemen waren vaak een prooi van de wind en verwaaiden
op het plaveisel van de Groningerstraat en de Nieuwe Huizen, tot
in de Rolderstraat toe.

Het waren niet alleen direct betrokkenen bij de herinnering aan
een gruwelijk verleden, ook vele anderen uit de Asser
gemeenschap stoorden zich er aan.
Vandaar dat vanuit het Bewonersoverleg Centrum (BOC) het
initiatief werd genomen een hekwerk aan te brengen, dat aan deze
onwaardige toestand een einde moest maken.
En dat hek kwam er dus, neergezet door de Dienst Werk.
Het lag zelfs in de bedoeling binnenkort nog een stapje verder te gaan
om het monument op te waarderen door aan de binnenkant van het hek
een vandaalbestendige bloemenvaas te bevestigen, waarin continu verse
bloemen zouden worden geplaatst.

Een uitermate te waarderen voornemen dat getuigt van eerbied voor het
verleden, dat de geschiedenis herbergt van vijfhonderd Asser joden, die
het slachtoffer werden van de holocaust.
Maar in plaats van dat op de juiste waarde te schatten blijkt dat er de
laatste tijd een discussie op gang is gekomen waarin het monument ter
discussie werd gesteld. Er zou al zijn gesproken over een verplaatsing
ervan naar een nog niet gedefinieerde plek in de stad.
Dat zo plotseling het hekwerk werd verwijderd is veroorzaakt door de
druk die er van de zijde van de kunstenaar is uitgeoefend op de
gemeente. Het BOC heeft daarom in afwachting van verdere 
ontwikkelingen besloten het hek te laten opslaan.
Dat is vrijdag gebeurd.
En voorlopig kunnen gemakzuchtige burgers er dus hun fietsen weer
tegenaan zetten en hebben de honden vrij spel. En natuurlijk ook de
weekend nachtbrakers die er voor hun wildplasserij weer een
favoriet richtpunt bij hebben. Voorlopig moeten we het maar even
zonder respect doen.


Jan Hof

Zondagavond laat ontving het Asser Journaal van de journalist Niek van
der Oord, schrijver van het boek ‘Het mankeert ons aan een goed adres’,
een aansprekende reactie op ons artikel hierboven.


Hoop op een passende oplossing

Als een nabestaande van veel omgebrachte joodse familieleden uit Assen
is het mij vaak een doorn in het oog dat er zo weinig respectvol met
het monument wordt omgegaan. Niet alleen honden- en mensenpis is een
ergenis. Er staan geregeld fietsen van het winkelend publiek voor of
zelfs tegenaan. Het keurige hek leek mij een duidelijke verbetering.
Jammer dat er blijkbaar niet van tevoren