Stichting Tarboet failliet

Tarboet, waar talloze mensen in de afgelopen jaren modern Hebreeuws hebben geleerd volgens de beproefde Israëlische Oelpan-methode, heeft haar activiteiten moeten staken omdat er te weinig aanmeldingen zijn.


Tarboet laat op haar antwoordapparaat weten dat er geen cursussen meer
zullen worden gegeven. Reeds ingschreven cursisten wordt aangeraden
contact op te nemen met hun docenten. Het antwoordapparaat laat verder
weten dat inspreken geen zin heeft aangezien er niet zal worden
gereageerd. Er is dan ook geen optie om in te spreken. Emails aan de
stichting blijven onbeantwoord.

Tarboet-voorzitter Theo van Praag laat weten dat het bestuur vanTarboet
in september, vlak voor de hoge feestdagen, heeft moeten besluiten de
activiteiten van Tarboet niet voort te zetten omdat de kosten van de
lessen [docenten, lokaalhuur, administratie, coordinatie] (veel) hoger
zijn dan de inkomsten.

Dankzij royale inkoop van lessen door een bevriende stichting (Crescas)
heeft het bestuur van  Tarboet de afgelopen 3 jaar de verliezen
nog kunnen camoufleren. Door de enorme  terugloop van het aantal
cursisten is de prijs om lessen in te kopen veel te hoog (geworden) en
daarom kan ook Crescas geen lessen meer inkopen. Conclusie: vanwege de
tekorten kan Tarboet geen lessen meer verzorgen.

Alle cursisten, docenten en beheerders van lokaties hebben in september
een fatsoenlijke  brief ontvangen waarin dit treurige nieuws met
redenen vermeld staat. Cursisten  die reeds tevoren hun lesgeld
hebben betaald (een klein aantal) ontvangen dat lesgeld terug.

Theo van Praag
Voorzitter

Voor diegenen die zich verheugd hadden op het leren van het mooie Hebreeuws: er zijn nog wel een paar alternatieven te vinden:

Bij de Vereniging Hebreeuws kun je klassiek Hebreeuws van de Bijbel,
nabijbels Hebreeuws van de Talmoed en de rabbijnen (het 
Misjna-Hebreeuws of Rabbijns Hebreeuws), Middeleeuws Hebreeuws en
modern Israëlisch Hebreeuws leren. De Onderwijsgids van de Vereniging Hebreeuws biedt een ruime keus uit cursussen overal in Nederland.
De Stichting Judaica Zwolle biedt twee opeenvolgende beginners- en een gevorderdencursus aan.
De Folkertsma Stichting voor Talmudica (Hilversum) biedt cursussen bijbels Hebreeuws.
Voor online learning is er milingua.com: voor $ 39,- een jaar lang lessen volgen vanuit de dagelijkse ‘sjoresj’ in de email.
Wie al wat Hebreeuws kent kan terecht bij Passing Phrase,
een initiatief van de Israëli Eli Birnbaum. Wekelijks ontvang je per
email een idiomatische uitdrukking of alledaags straathebreeuws,
compleet met uitleg en (na doorklikken vanuit de email) ook een
audioclip.